narcissisme

Narcissist: Hvad er en narcissist?

Når vi taler om at være narcissist er det egentlig to forskellige ting. Den ene er mennesker med en diagnosticeret narcissistisk personlighedsstruktur (der er en personlighedsforstyrrelse), og den anden handler om et menneske med en urealistisk selvopfattelse.

Hvad er narcissistisk personlighedsforstyrrelse (struktur)?

De fleste mennesker kender den mentale sygdom som narcissistisk personlighedsforstyrrelse, men i fagsproget kaldes lidelsen for narcissistisk personlighedsstruktur.

Den narcissistiske personlighedsforstyrrelse kan kun diagnosticeres af en professionel, fx en psykiater. Lidelsen indebærer fx:

 • Overdreven tro på egen betydning, selvom der egentlig ikke er noget der bakker denne overbevisning op. Når andre ikke lever op til denne forestilling kan det medføre frustration og nedtrykthed hos narcissisten.
 • Fantasier om magt, berømthed og succes fylder meget i deres liv, måske helt uden at have tilknytning til virkeligheden.
 • Føler sig hævet over andre og for specielle til at blive forstået af almindelige mennesker.
 • Behov for beundring hvilket peger på, at narcissisten i virkeligheden har et meget lavt selvværd. Der kan være et stort behov for komplimenter og opbakning, hvilket gør at forhold med en person der lider af narcissistisk personlighedsstruktur ofte er med en medafhængig partner.
 • Føler sig berettiget, det kan fx være til særlighed opmærksomhed, særlige fordele, særlige omstændigheder osv.
 • Udnytter forhold til egen fordel og med vilje.
 • Mangler empati, det er en evne som ikke er udviklet hos personen og som især går ud over narcissistens omgivelser. Vedkommende kan ikke tage hensyn til andre, med mindre det er en tillært evne. De har svært ved at sætte sig i andres sted og føle omsorg for andre mennesker.
 • Misundelse fylder i deres bevidsthed. Både i form af misundelse af andres succes, men også i form af tanker om andres misundelse for en selv. Det giver sig blandt andet til udtryk ved nedgørelse af andres indsats, og behovet for at tale andre “ned” er stort.
 • Fremstår arrogante. På baggrund af de ovenstående punkter vil narcissisten ofte fremstå arrogant for mennesker der kan gennemskue noget af deres opførsel.

Hvad betyder narcissistisk?

At være narcissistisk betyder at man har ovenstående træk i større eller mindre grad. Man kan også med et kort svar lige, at narcissisten er overdrevent selvoptaget.

* Sådanne personer er ekstremt selvoptagede. I lighed med den histrioniske personlighedsstruktur (se nedenfor) søger de opmærksomhed og ros

* De er udnyttende, har forestillinger om deres egen storhed, har manglende evne til indlevelse (empati) og nedvurderer generelt andre

* De overdriver egne præstationer og betydning. De forventer, at andre skal anerkende dem som værende en ener

* De udvælger deres venner meget omhyggeligt, fordi de mener, at ikke hvem som helst er værdig til deres venskab

* De er optagede af at gøre et godt førsteindtryk, men har vanskeligt ved at opretholde langvarige venskaber eller forhold

* De er som regel ikke interesseret i andres følelser og udnytter gerne andre

Fra Sundhed.dk

Hvad er narcissisme?

Termen narcissisme refererer til en oppustet følelse af selvbetydning og berettigelse, et overdrevent behov for magt, succes og beundring samt overfølsomhed over for kritik.

Det er en dårlig ide at gå rundt og hygge-diagnosticere andre med narcissisme, men det kan være meget helbredende for en selv, at få kategoriseret den dårlige opførsel man fx har været udsat for i sin barndom eller forhold. Man kan også sige at en narcissist bare er et virkelig ubehageligt menneske, et fjols, en idiot eller andet. Men at forstå narcissisme er grundlæggende en god ting, fordi vi så kan være med til at bekæmpe dens udbredelse.

Der findes flere former for narcissisme og der kan meget vel komme flere til når forskningen i emnet føres videre.

 1. Grandios narcissist: Grandios kan nærmest oversættes til storhedsvanvid og er den mest kendte form for narcissisme. Det er også denne form der kan fører til en egentlig diagnose som personlighedsforstyrret.
 2. Covert narcissist: den sårbare narcissist som er offer, usikker og hyper sensitiv overfor kritik.

  Herudover findes der nogle afarter, som dog er mindre beskrevet og som kan indeholdes i de to ovenstående definitioner:
 3. Communal narcissist: Nogle kalder dette den filantropiske narcissist. Man finder desværre ofte denne type narcissist indenfor plejefag, terapeut branchen, spirituelle vejledere, undervisning mv. Fag hvor man kan være den “godgørende engel” men dog i virkeligheden udnytte situationen til at pudse sit eget billede af udadtil. Det er typen der blærer sig med sine egne uovertrufne evner for at gøre andre det godt. Denne type narcissist kan være meget farlig, fordi de er i en funktion hvor empati er altafgørende for arbejdet (eller ansvaret hvis det er noget der foregår i fritiden), men narcissistens empati er ikke eksisterende eller svært negativt påvirket.
 4. Collective narcissisme: Narcissisme i fællesskaber kan foregå når mennesker finder sammen i grupper som føler sig hævet over andre. Den fælles kultur og forståelse smitter indbyrdes af på hinanden. De har et urealistisk syn på fællesskabets betydning og tillader sig at føle sig hævet over andre fordi de er del af gruppen. Eksempler på fællesskabs-narcissisme er: bander, racister og sekter, men det kan også opstå i fx, fagfællesskaber, kulturelle foreninger og skoler hvis fx et snobberi tager voldsomt overhånd.

Hvad medfører narcissisme?

For meget narcissisme medfører en rigtig uheldig opførsel set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. At vokse op med forældre der har for meget narcissisme, kan give dybe sår resten af livet. Det giver nemlig andre mennesker problemer, når en person opfører sig narcissistisk. Det kan fx være i form af:

 • Utroskab
 • Løgne
 • Hensynsløs kørsel i trafikken
 • Tyveri
 • Uligevægtige forhold (narcissisten fylder meget mere end andre)
 • Manipulation (gaslighting)
 • Love bombing
 • Dominerende adfærd – måske blot i form af irritabilitet
 • Uregerlige vredesanfald
 • Triangulering (at spille mennesker ud mellem hinanden)
 • Misbrug og udnyttelse af andre, både psykisk, seksuelt og fysisk
 • Ansvars forskydelse – altså det er aldrig narcissisten der er noget galt med
 • Voldsomme reaktioner på kritik – ofte også hypersensitivitet overfor kritik, som læses ind i ting der ikke indeholder nogen kritisk tilgang til narcissisten

Hvis en person udlever disse karakteregenskaber uden at være narcissist, vil der omvendt være tale om kognitiv dissonans – og en meget smertefuld tilstand. Narcissistens ligegyldighed overfor andres følelser, kan ikke sammenlignes med en person som går på kompromis med sine værdier.

Er narcissisme arveligt?

Det korte svar på om narcissisme kan være arveligt er ja, men formodentlig ikke pga genetik. Narcissistiske forældre er et samfundsproblem, fordi de avler dysfunktionelle børn. Det er dog ikke sikkert at børn (eller alle børnene) bliver narcissister, man kan nemlig meget vel udvikle det modsatte – en lav indrestyring og alt for stort fokus på andres betydning (medafhængighed), ved at vokse op med en narcissistisk mor eller far – eller begge dele.

Forskellen på narcissisme og narcissistisk personlighedsforstyrrelse

Alle mennesker med narcissistisk personlighedsforstyrrelse er narcissistiske, men ikke alle narcissister har en narcissistisk personlighedsstruktur.

Mennesker med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse ved ikke selv den er gal, men det gør mennesker der har for meget narcissisme uden det er i sygelig grad. De har det nemlig svært – særligt i forhold til andre mennesker.

Et sundt selvværd kan ikke forveksles med narcissisme

Afslutningsvist vil jeg pointerer, at et sundt selvværd netop ikke kan forveksles med narcissisme, fordi en narcissist altid vil være nem at spotte ved, at de taler “sig selv op” og blærer sig. Et menneske med sund narcissisme er indrestyret og har en vis portion selvkærlighed. Man vil ikke høre et menneske med et sundt selvværd bruge al tiden sammen med et andet menneske på, at tale om sig selv og sin egen storhed. Det kan man til gengæld sagtens opleve med en sand narcissist. Hold nu op hvor man kan tilbringe mange timer på at høre om deres utallige fortrin. Gider man ikke at lytte til det eller bakke det op, er man som regel ude af forholdet i løbet af ganske kort tid – fordi narcissisten så ingen nytte har af det.

Græder narcissister?

Narcissister kan godt græde, men det vil ikke være af fx medfølelse, eller fordi de er kommet til at gøre andre noget ondt. Et menneske med usundt meget narcissisme, kan eventuelt også græde for at få medfølelse.

Hvordan tænker en narcissist?

En narcissist skal hele tiden bekræftes, derfor vil mange af deres tanker kredse om, hvordan de kan få opmærksomhed fra andre. Læs mere om hvordan narcissister tænker her: Hvordan tænker en narcissist? 10 narcissistiske handlinger, og tankerne bag dem

Hvad betyder “narcissistic supply”?

Narcissistic supply på dansk kan oversættes til narcissistisk levering eller gevinst. Det er det vi er for narcissisten – altså leveringsdygtige i fx beundring og opmærksomhed, opbakning og selvtillids boost. Læs hvorfor du tiltrækker narcissister (er leveringsdygtig i narcissistic supply): Hvorfor tiltrækker du narcissister? – 6 fejl du (måske) selv begår

Scroll to Top