narcissistisk opførsel smitter

Narcissisme smitter – 9 eksempler på smittende narcissistisk opførsel

Man kan ikke smittes med en narcissistisk personlighed, men man kan komme til at overtage andres narcissistiske opførsel – også som voksen. Det eneste rigtige middel mod at dette kan komme til at ske, er bevidsthed om hvad der foregår på arbejdspladsen og i forholdet til andre mennesker i øvrigt.

Man kan komme til at overtage narcissistisk opførsel fra:

  • Kæreste: Det tætte forhold i mellem kærester er et oplagt sted at overføre opførsel helt ubevidst
  • Venner: Lidt afhængig af relationen, kan man komme til at overtage egenskaber fra hinanden. Eventuelt kun i samværet med den ene person.
  • Kollega: Kollegaer er en pudsig størrelse. Det kan være bedste venner, men også være nogle man konkurrerer meget med. Det er derfor vigtigt at være særlig opmærksom overfor hvordan kollegerne påvirker en.
  • Chef: En chef eller anden magtfuld person, kan være meget dominerende overfor ens opførsel. Man er i et afhængighedsforhold, og hvis chefen selv er narcissist, er arbejdspladsen dysfunktionel.

1. Fremprovokeret indre narcissist

Man indeholder allerede en narcissistisk egenskab, men har undertrykt den eller fundet den uetisk. Hvis andre så udviser denne side, og dermed gør den legitim, kan man ubevidst overbevise sig selv om at den er helt i orden. Især hvis man har beundring for den der udviser egenskaben.

Der er altså tale om en slags medløber adfærd, som ofte sker på arbejdspladser.

2. En narcissist ændre reglerne på arbejdspladsen

Fx en chef der mener det er i orden at træde på andre, på sin egen vej op. Denne ændring af spillereglerne kan medfører en forråelse, som fremstår som normal, og man kan derfor smittes af narcissismen – og eventuelt tage den med sig ud i resten af samfundet.

3. Forskydelse af vrede

Dette er en umoden forsvarsmekanisme, som egentlig handler om manglende empati for den det går ud over.

Eksempel: En person bliver angrebet vredt af fx sin chef. Personen går nu videre og går til angreb på en kollega, uden nogen synlig grund, eller ved at blæse en bagatel op til noget stort. Formålet er, at personen kommer af med vrede – i en slags umoden forventning om at den følte uretfærdighed kan bedres ved at eksplodere overfor en anden.

4. Der kommer en narcissist, så jeg må overgøre ham

Narcissister får ofte opmærksomhed, og hvis man fx har været den der har fået den tidligere, må man spille med og ligefrem gøre det værre end den nye.

5. Manglende annerkendelse medfører behov for større synlighed

Hvis fx en medarbejder overses, kan denne få behov for at vise sig mere, for at opnå annerkendelsen. Det kan også være der kommer en narcissist og tager æren for noget medarbejderen har udført eller tænkt, så medarbejderen tvinges ud i at gøre mere opmærksom på sig selv.

6. Tillært narcissisme

Dette handler om, at en person ser hvor succesfuld narcissisten er, og derfor analyserer sig frem til hvordan man skal opføre sig for at være succesfuld.

Den type spejling kan også være positiv, men pas på med at komme til at opfatte narcissistisk opførsel som noget positivt.

7. Krig om energi

Narcissister virker ofte energiske, motiverede og usårlige. Det kan få andre til at forsøge at få mere plads, ved simpelthen at overtage disse egenskaber.

8. Andres forestillinger om dig gør dig narcissistisk

Hvis du leder andre, kan de andre komme til at skubbe deres forestillinger om, hvordan en leder skal opføre sig og være. Hvis de forestiller sig en god leder er narcissistisk, kan du måske ubevidst komme til at overtage deres overbevisning.

9. Narcissistens fortælling skal overgås

Man kan blive så frygtelig træt af at høre en narcissist fortællinger om sig selv, at man kommer til at tage taletiden og gøre det samme.

Jomfruane
Scroll to Top