narcissistisk forældre

6 overbevisninger: Test. Er du vokset op med narcissistiske forældre?

Man kan godt vokse op i en familie med narcissistiske forældre (en eller flere), uden at udvikle nogle disse ubevidste overbevisninger, men har du flere af dem, er der formodentlig sket et omsorgssvigt overfor dig. Brug listen til at opnå vished om, at dette ikke er normalt og at du ikke skal finde dig i det. Det er ikke dig der har gjort noget galt, men du er nødt til at tage ansvar for at få disse overbevisninger luget ud. Eventuelt ved hjælp af en god psykolog eller veluddannet terapeut. Tolvtrins fællesskaber kan også være en mulighed hvis økonomien ikke er til terapi.

1. Det er normalt at andre mennesker har to personligheder

Når man er vokset op med en narcissistisk mor eller far, vil det være naturligt at man forventer at andre mennesker har to modsatrettede personligheder, eller ansigter:

Ansigtet udadtil kan være være fx venligt, stilfærdigt, imødekommende osv. Måske endda kærligt – også overfor dig.

Ansigtet kun du eller familen ser som måske er kritisk, krævende, vredt, ondt eller appelererende.

Børn af en narcissistisk forældre kommer til at føle, at det er normalt at mennesker har to ekstremt modsatte sider, og man overser derfor dette klokkeklare faresignal ved kommende partnere. Som barn tager man ubevidst ansvaret for, at den onde forældre kommer frem, og et ubevidst voksent barn kan komme til at tage det med ind i voksenlivet, men det er ikke din skyld! Heller ikke selvom du fejler med at sige fra. Husk på: Ingen rask person vil sine elskede det ondt, blot fordi vedkommende er presset eller på anden måde fyldt op af følelser, som intet har med de elskede at gøre.

2. Narcissisten skal se perfekt ud

Børn af narcissister præges til, at de skal få forældrene til at se godt ud udadtil. Denne evnes tages med over i forhold, så det voksne barn får ikke sagt fra, og synes det er naturligt at der skal bruges kræfter på at bygge partnere, venner, ledere mv. op. Samtidig forventer det voksne barn sjældent at andre gør det samme for hende.

I nogle tilfælde kan et barn aldrig gøre noget rigtigt overfor forælderene, men er udadtil en rygende succes – fordi det klæder forældrene at have et dygtigt barn.

Skaderne af denne opførsel fra forældrenes side indebærer foruden nogle ekstremt servicemindede voksne børn:

 • Indre følelse af aldrig at slå til – mindreværd
 • Forvirring omkring mål med livet
 • Tomhed når mål nås
 • Svært ved at vælge
 • Usikkerhed generelt
 • Vægter andres meninger højere end egne
 • Kan ikke mærke egne følelser så godt, men er meget sensible overfor andres
 • Tendens til stress, angst og depression

3. Narcissisten er mit ansvar

Overdreven ansvarsfølelse for andre, er også en syg overbevisning vi tager med videre i livet. Narcissister kan fare i flæsket på et barn uden årsag (ud over narcissistens følelser), og bagefter få barnet til at føle at skylden lå hos det – uden dog at vide hvad der skete.

Den ubevidste frygt barnet derfor konstant befinder sig i, kan komme til udtryk ved overdreven ansvarsfølelse for senere partnere.

De fleste børn føler et ansvar for deres forældre, men i tilfældet med an narcissistisk forældre kan det være meget konkret. Det kan være man får ansvaret for forælderens følelser (som i tilfældet ovenfor med det årsagsløse overgreb), men det kan også være helt konkret i form af fx:

 • Opmærksomhed
 • Omsorg
 • Opmuntring
 • Medhold
 • Praktisk bistand (ud over det rimelige)
 • Tilfredsstillelse – herunder desværre også i nogle tilfælde seksuelt

Børn af narcissister lægger ofte øre til for meget i forhold til deres alder, men har ikke den status eller integritet der følger med ved at være en rigtig fortrolig. Og muligheden for at lette sit eget hjerte for nagende følelser, og at få opfyldt ønsker og behov er ikke reel for barnet.

Børn kan også få for meget ansvar i forhold til søskende. Fx ved at skulle stå for mad mens mor eller far er ude at drikke. (OBS misbrugere er altid narcissistiske, fx fordi “stoffet” og deres egent hov for det, er vigtigere for dem end deres børn).

Senere forhold i livet er ofte præget af meget stor uligevægt imellem hvor meget det voksne barn af narcissister giver og får tilbage. Men det voksne barn kan have svært ved overhoved at se misforholdet, eller bortforklarer det for sig selv. Som barn af en narcissist er man nemlig blevet gaslighted voldsomt, og vil have denne nedgørende tankeform internaliseret. På den måde bliver det voksne barn kontrolleret resten af livet, hvis ikke det gør op med tankemønstrene.

4. Angst for at være den egoistiske

Som barn af en narcissist er man ofte blevet kaldt egoistisk, selvom det egentlig er forælderen der er det. Man kan komme til at svinge ud til den modsatte side, og blive fuldkommen selvudslettende. Angsten for at nogen skal finde én “for meget” eller grine af hvis man hævder sig selv, sine meninger osv. kan blive så voldsom, at man udelukkende tiltrækkes af narcissistiske mennesker, så man hele tiden kan bevise sig som den der ikke fylder for meget.

I samtaler kan det voksne barn blive ængstelig, for hvor meget plads kan man tillade sig at tage? Det kan meget vel komme dertil, hvor man aldrig rigtig kommer af med sine tanker og bekymringer, for tænk nu hvis den anden dømmer mig?!

Denne egenskab gør, at man er magnet for nye narcissister der gerne vil have al taletiden (og beundringen mv.).

5. Bliver selv narcissist

En anden mulighed er, at du selv bliver narcissist. Overtager forældrenes historie om, at I som familie er andre overlegne, og at du som individ selvfølgelig har ret til at opføre dig som mere værd end alle andre. Du kom til at gå over i den anden grøft så at sige.

Har du brug for at vise dig som smart, rig, succesfuld og klog, uden du nødvendigvis føler det er rigtigt, så spar dig selv og dine omgivelser og prøv at få disse fejloverbevisninger rettet. Du kan godt, hvis du vil. Du lever sandsynligvis med dyb skam, hvis du har den sårbare type af narcissisme – covert narcissisme. Det er ikke noget rart liv, og det er ikke din skyld at det opstod, men det er din – og kun din opgave at komme over det.

6. Kærlighed koster

Mennesker der er vokset op med narcissistiske forældre har ikke en oplevelse af, at de kan blive elsket uden at gøre det partneren ønsker og har brug for. Det kan give sig udslag i nogle forskellige egenskaber og resultater, som ikke er frugtbare for den indre ro:

 • Selvkritik
 • Perfektionisme
 • Kontrol
 • Udmattelse
 • Depression
 • Angst

I normale familier vil børn vokse op med en følelse af at være værdige, herunder værdige til at blive elsket, og have evner. Altså selvværd. Det har man ikke hvis ens forældre har opdraget en til at kredse om dem som selv, i stedet for omvendt.

Børn er forældrenes ansvar.

Læs flere artikler om narcissisme og narcissistiske træk her: Narcissisme

Læs også om det indre barn og kritiker, som vi kan få problemer med senere i livet, når vi er børn af narcissistiske forældre. Det indre barn

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top