Clairvoyance forklaret

Mange har fået øje på clairvoyance og det nyder i dag højere agtelse end det gjorde for et årti siden. Clairvoyance er da også et helt utroligt brugbart værktøj, hvis der er tale om en upartisk og dygtig clairvoyant.

Hvad er clairvoyance?

Clairvoyance er en form for intuitiv opfattelse eller ekstrasensorisk perception (ESP), hvor en person modtager information eller indsigter om objekter, steder, mennesker eller begivenheder ved hjælp af deres “indre syn” (også kaldet klarsyn), “indre hørelse”, “indre følelsesliv”, “udvidede berøringsevne” eller “indre lugte!” Ordet “clairvoyance” kommer fra det franske udtryk, der betyder “klart syn.”

Hvad er en clairvoyant?

En clairvoyant, også kendt som en clairvoyant vejleder, medie, klarsynet, seerske eller hvad de måtte definere sig som, hævdes at have evnen til at se billeder, symboler, farver der er uden for den almindelige sanseopfattelse. Mange hører også tale for deres indre, eller lugter føler eller drømmer “overnaturligt”. De kan modtage disse indsigter gennem deres tredje øje eller den indre vision, der går ud over det fysiske syn. Clairvoyante indsigter kan altså komme som fx en vision, en følelse, en fornemmelse eller et mentalt billede.

Nogle mennesker hævder at have naturlige clairvoyante evner medfødt, mens andre arbejder på at udvikle disse evner gennem forskellige træningsmetoder og øvelser. Begge dele er muligt efter min opfattelse, og træning er et nøgleord for succes. Jeg vil selv påstå at jeg er født med evnen, den ligger i min familie hvor næsten alle kvinder har “noget” (også selv det egentlig ikke er deres interesse eller overbevisning), og nogle mænd også kan være med.

Hjælpemidler til clairvoyance

Nogle clairvoyante vejledere bruger hjælpemidler som værktøjer til at styrke deres intuitive opfattelse og til at formidle deres indsigter til klienter. Her er nogle almindelige hjælpemidler, der kan blive brugt:

 1. Tarotkort og englekort: Tarotkort er et sæt kort med symboler og billeder, der bruges til at få indsigter og give vejledning. Clairvoyante vejledere kan bruge tarotkort til at forbinde sig med deres intuition og få information om en persons situation eller fremtidige muligheder.
 2. Krystaller: Krystaller siges at have forskellige energier og egenskaber. Clairvoyante vejledere kan bruge krystaller til at forstærke deres egen energi, skabe balance eller fokusere deres opmærksomhed under en session. Nogle clairvoyante vejledere mener også, at bestemte krystaller kan åbne op for bestemte indsigter eller forbindelser.
 3. Pendulering: Pendulering indebærer at bruge en lille vægt, ofte en krystal eller en anden genstand, der hænger fra en snor eller kæde. Clairvoyante vejledere kan stille ja/nej-spørgsmål og observere pendulens bevægelse for at få svar fra deres intuition eller den åndelige verden.
 4. Meditation og visualisering: Meditation og visualisering er værktøjer, der kan hjælpe clairvoyante vejledere med at forbinde sig med deres intuition og åbne op for indsigter. Ved at gå ind i en meditativ tilstand og bruge visualiseringsteknikker kan de modtage information, billeder eller symboler, der er relevante for en persons situation.
 5. Spirituelle guider og åndelige kommunikation: Nogle clairvoyante vejledere arbejder med spirituelle guider, afdøde eller åndelige væsener. De kan bruge denne kontakt til at modtage vejledning og indsigter, som de derefter formidler til klienter.

Hjælpemidlerne ikke er en nødvendighed for at være clairvoyant vejleder, og nogle clairvoyante vejledere arbejder udelukkende med deres indre vision og intuition. Valget af hjælpemidler afhænger af den enkelte clairvoyante vejleder og hvad de føler sig mest forbundet med og har tillid til i deres praksis.

Hvad bruger man clairvoyance til?

Clairvoyante indsigter kan bruges til at give vejledning, forståelse og indsigt i forskellige områder af livet, herunder relationer, karriere, sundhed og spirituel udvikling. Clairvoyante vejledere kan arbejde med klienter for at give dem støtte og vejledning baseret på deres clairvoyante indsigter.

Det er vigtigt at bemærke, at clairvoyance ikke er det samme som at forudsige fremtiden med præcision. Det er mere en form for intuitiv forståelse og indsigt, der kan hjælpe med at give en bredere perspektiv og vejledning i livets spørgsmål og udfordringer. En meget, meget vigtig pointe er nemlig, at man altid har sin frie vilje og skæbnen ikke er forudbestemt – måske er elementer forudbestemt, i form at temaer vi skal igennem i dette liv, men selve livet består af en række valg som vi selv er herre over i vid udstrækning.

Afdødekontakt

Afdødekontakt er en praksis som bør nævnes for sig, fordi den rummer noget lidt andet end en almindelig clairvoyant session. Afdødekontakt handler i sagens natur om at etablere kommunikation eller forbindelse med afdøde personer.

Praksissen indebærer at forsøge at modtage information, budskaber eller indsigter fra afdøde gennem forskellige metoder. Her er nogle af de almindelige metoder, der anvendes inden for Afdødekontakt:

 1. Mediumskab: Et medium er en person, der har evnen til at kommunikere med afdøde. Mediet fungerer som en mellemmand mellem den fysiske verden og den åndelige verden. Gennem meditation, koncentration eller andre teknikker forsøger mediet at modtage information, budskaber, symboler eller billeder fra afdøde og viderebringe dem til de levende.
 2. Séance: En séance er en samling eller session, hvor en gruppe mennesker er samlet med det formål at kontakte afdøde. Séancer kan ledes af et fysisk medium eller en spirituel facilitator. Under séancen kan der bruges forskellige teknikker, som f.eks. mørkekammer, borddans, glasflytning eller pendulering for at muliggøre kommunikationen med afdøde.
 3. Automatskrift: Automatskrift indebærer at lade en person fungere som et værktøj, hvor afdøde styrer/inspirerer deres håndskrift for at kommunikere. Personens hånd skriver ned ord, sætninger eller budskaber, som siges at komme fra afdøde eller åndelige væsener.
 4. Drømmearbejde: Nogle mennesker har kontakt med afdøde gennem drømme. Drømme kan være en måde, hvorpå afdøde kommunikerer med de levende. Ved at lære at huske og tolke drømme kan man modtage budskaber eller besøg fra afdøde.

Afdødekontakt skal altid indeholde beviser. Ellers kan man næsten være sikker på at det er snyd. Man lægger ud med at skabe kontakten og beder om tegn som viser klienten hvem der er på besøg (hvis der kommer nogen – det er nemlig ikke sikkert). Herefter stiller man klientens spørgsmål og hvis svaret blot er et “jeg elsker dig” fx, kan man igen næsten altid være sikker på det er snyd. En afdød vil have mere at sige, og det vil ofte være overraskende ting.

Det er vigtigt at udøve forsigtighed og bruge sunde dømmekraft, når man engagerer sig i afdødekontakt. Det er en personlig overbevisning, og resultaterne og oplevelserne kan variere meget. Hvis du er interesseret i afdødekontakt, kan det være gavnligt at søge vejledning fra erfarne og pålidelige fysiske medier eller spirituelle vejledere, der kan hjælpe dig med at udforske denne praksis på en sikker og etisk måde.

Jeg har selv taget flere kurser i afdødekontakt og kan sige at det er en utroligt livsbekræftende beskæftigelse.

Hvad må en clairvoyant aldrig?

Når du går til en rigtig clairvoyant vil de aldrig forudsige sygdom og død, eller fortælle om forestående ulykker. Det er simpelthen uetisk og ikke oplysninger man overhoved kan stole på. En dygtig clairvoyant hjælper dig med at se hvordan du får mest ud af en situation eller livsbane. En clairvoyant må heller aldrig udtale sig skråsikkert, da klienten altid har sin egen frie vilje. Hvis din clairvoyant er nedladende eller påduttende, er du formodentlig ramt ind i det jeg vil kalde et spirituelt overgreb – som du kan læse om i artiklen om spirituel-arrogance.

Hvordan foregår en clairvoyant session eller seance?

En clairvoyant session kan variere afhængigt af den individuelle clairvoyante vejleder og den specifikke tilgang, de bruger. Her er dog nogle almindelige trin og elementer, der ofte findes i en clairvoyant session:

 1. Forberedelse: Både klienten og den clairvoyante vejleder vil sætte sig i en rolig og afslappet atmosfære. Dette kan omfatte at tænde stearinlys, bruge beroligende musik eller udføre en kort meditation for at skabe et åbent og fokuseret rum.
 2. Introduktion og formål: Vejlederen vil starte sessionen ved at introducere sig selv og forklare formålet med sessionen. Dette kan omfatte at tale om klientens spørgsmål, bekymringer eller ønsker og skabe en klar intention for sessionen.
 3. Vejledning og indsigter: Vejlederen vil begynde at modtage indsigter og information ved hjælp af deres clairvoyante evner. Dette kan ske gennem indre visioner, følelser, symboler eller billeder. Vejlederen vil fortolke disse indsigter og dele dem med klienten på en meningsfuld måde.
 4. Spørgsmål og dialog: Klienten har mulighed for at stille spørgsmål og uddybe emner, de ønsker at få mere indsigt i. Vejlederen kan bruge deres clairvoyante evner til at give yderligere vejledning og svar på klientens spørgsmål.
 5. Afslutning og afrunding: Når sessionen nærmer sig sin afslutning, vil vejlederen opsummere de vigtigste indsigter og råd, der er blevet givet. Der kan også være tid til at reflektere over sessionen og give klienten mulighed for at stille yderligere spørgsmål eller dele deres tanker og følelser.

Hvordan bliver man clairvoyant vejleder?

At blive en clairvoyant vejleder indebærer udvikling af dine intuitive evner og evnen til at give vejledning og indsigt til andre mennesker. Her er nogle skridt, der kan hjælpe dig med at begynde din rejse som en clairvoyant vejleder:

 1. Udforsk og udvikl dine intuitive evner: Start med at udforske og udvikle dine egne intuitive evner. Dette kan omfatte meditation, visualisering, arbejde med tarotkort eller andre metoder til at forbinde dig med din intuition. Øv dig i at lytte til din indre stemme og stole på de indsigter, du modtager.
 2. Uddan dig og få viden: Søg efter kurser, workshops eller træning inden for clairvoyance og spirituel udvikling. Der er mange ressourcer og lærere derude, der kan hjælpe dig med at udvikle dine evner og give dig værktøjer og teknikker til at udføre clairvoyant vejledning.
 3. Øv dig på at give vejledning: Øv dig på at give vejledning til venner, familie eller andre mennesker, der er åbne for din intuitive indsigt. Start med at tilbyde gratis sessioner for at opbygge erfaring og tillid. Lyt opmærksomt til den person, du vejleder, og lad dine intuitive indsigter guide dig til at give dem vejledning og støtte.
 4. Byg tillid og troværdighed: Som clairvoyant vejleder er det vigtigt at opbygge tillid og troværdighed hos dine klienter. Vær ærlig, professionel og etisk i dit arbejde. Respekter privatlivets fred og fortrolighed. Jo mere tillid du kan opbygge med dine klienter, desto mere vil de være åbne over for din vejledning.
 5. Fortsæt med at lære og udvikle dig: Clairvoyance er en livslang rejse, hvor der altid er mere at lære og udforske. Bliv ved med at udvikle dine evner og søge ny viden og indsigt inden for området. Deltag i workshops, konferencer eller træningssessioner for at fortsætte med at udvide din viden og dygtighed som clairvoyant vejleder.

Husk, at det er vigtigt at udøve clairvoyant vejledning med en følelse af integritet og medfølelse. Vær altid opmærksom på, at du arbejder med menneskers følelsesmæssige og åndelige velbefindende, og søg altid at hjælpe og støtte dem på en kærlig og ansvarlig måde. Det handler ikke om dig, men om dem.

Faren ved clairvoyance

Clairvoyance, ligesom enhver anden praksis eller overbevisning, kan have potentielle risici eller udfordringer. Det er vigtigt at være opmærksom på disse faktorer, når man udforsker clairvoyance:

 1. Afhængighed og manglende personligt ansvar: Nogle mennesker kan blive afhængige af clairvoyante vejledere eller forudsigelser og overlade deres livsbeslutninger til dem. Det er vigtigt at huske, at du har ansvaret for dit eget liv og at træffe beslutninger baseret på din egen sunde fornuft og intuition. Dette er en meget vigtig overvejelse at gøre sig, hvis man er gentagen kunde til clairvoyance.
 2. Mangel på videnskabelig bevis: Clairvoyance og andre former for ekstrasensorisk perception er ikke videnskabeligt bevist. Der er ingen objektive og reproducerbare beviser for deres eksistens, men du kan på forskellig vis (især i forhold til afdødekontakt) bede om beviser.
 3. Risiko for manipulation og bedrag: Desværre kan der være personer, der udnytter clairvoyante eller spirituelle praksisser til at bedrage eller manipulere mennesker i sårbare situationer. Det er vigtigt at være opmærksom på muligheden for svindel og være skeptisk, når man vælger en clairvoyant vejleder eller deltager i sessioner.
 4. Psykisk sårbarhed: For nogle mennesker kan clairvoyante sessioner eller kontakter med det åndelige rige forstærke eksisterende psykologiske udfordringer eller skabe forvirring. Hvis du har underliggende psykiske problemer eller er i en sårbar tilstand, kan det være klogt at søge professionel rådgivning fra en terapeut eller psykolog før du udforsker clairvoyance. Har du tidligere opleve psykose, bør du afholde dig helt fra at opsøge clairvoyante eller selv arbejde indenfor området.
 5. Manglende kontrol over indsigter: Selvom clairvoyante indsigter kan være nyttige, er det vigtigt at huske, at de ikke er 100% pålidelige eller fuldstændige. De er subjektive og kan være åbne for fortolkning. Det er vigtigt at bruge din sunde fornuft og ikke tage clairvoyante indsigter som absolutte sandheder.

For at minimere disse risici er det vigtigt at være kritisk og vælge pålidelige clairvoyante vejledere, samt altid stole på din egen intuition og sunde fornuft. Føles det forkert, så er det forkert.


Brug clairvoyance som et redskab til selvrefleksion og personlig vækst, men lad det ikke erstatte din egen evne til at træffe beslutninger og tage ansvar for dit liv.

Scroll to Top