Niccolo Machiavelli citat

Machiavellisme forklaret: 13 tegn på machiavellisk personlighed

Niccolò Machiavellis politiske filosofi, har lagt navn til udtrykket for det psykologiske træk machiavellialisme. Inden for personlighedspsykologi er machiavellianisme et personlighedstræk, der er centreret om manipulativitet, følelsesløshed og ligegyldighed over for moral.

Test for machiavellianisme

Psykologerne Richard Christie og Florence Geis brugte redigerede og afkortede udsagn inspireret af Machiavellis værker, til at studere variationer i menneskelig adfærd. Deres Mach IV-test, en 20-spørgsmål,s Likert-skala-personlighedsundersøgelse, blev standard selvevalueringsværktøj og skala for machiavellianismens konstruktion. De, der scorer højt på skalaen (High Machs), er mere tilbøjelige til at have et højt niveau af bedrageri og et uempatisk temperament.

 Christie, R. Geis, F. “Some Consequences with Taking Machiavelli Seriously” in Edgar F. Borgatta and William W. Lambert (eds.). Handbook of Personality Theory and Research

Machiavellisme definition:

Machiavellistiske mennesker søger magt, er kyniske, og stoler ikke på andre. De er pessimistiske på verdens og andre menneskers vegne, men tror på de selv kan opnå succes. De er ikke neurotiske og tiltrækkes af grove uregulerede jobs med stor magt. De er ikke vrede eller hævngerrige (hvilket man ofte ser hos narcissister), men benytter enhver taktik til at nå deres mål.

Liste over machiavellistiske træk – 13 tegn på machiavellisk personlighed

 1. Målet helliger midlet: En machiavellistisk person er villig til at bruge ethvert middel, uanset hvor amoralsk eller uetisk det kan være, for at opnå deres mål. De er ikke bange for at bryde regler eller skade andre for at nå deres ønskede resultat.
 2. At nå mål/magt er målet: For en machiavellist er det primære fokus at opnå magt, kontrol eller nå specifikke mål. De vil prioritere dette over hensyn til andre mennesker eller moralske overvejelser.
 3. At bevare magten: En machiavellistisk person vil gøre alt for at bevare den opnåede magt eller kontrol. De vil være strategiske i deres handlinger for at undgå at miste deres position og kan være villige til at manipulere eller snyde for at opnå dette.
 4. Manipulerer og snyder uden skrupler: En machiavellist er dygtig til manipulation og vil ikke have nogen skrupler ved at bruge bedrag, løgne eller udnytte andres svagheder for at opnå deres ønskede resultater. De er dygtige til at læse og udnytte andre mennesker.
 5. Giver indtryk af empati, men har den kun så længe der ikke er noget at miste: En machiavellistisk person kan udvise overfladisk empati eller sympati for at opnå deres egne mål. Men når deres egen interesse eller position er truet, vil de skifte holdning og vise ringe eller ingen empati over for andre.
 6. Dominerende: Machiavellister er ofte dominante og forsøger at kontrollere situationer og mennesker omkring dem for at opnå magt og kontrol. De kan udnytte deres styrke eller indflydelse til at opnå deres ønskede resultater.
 7. Gode planlægningsevner: En machiavellistisk person er dygtig til at udvikle strategier og planer for at opnå deres mål. De kan være meget taktiske og overveje forskellige scenarier for at sikre deres succes.
 8. God impulskontrol (modsat psykopati og narcissister): I modsætning til personer med psykopatiske eller narcissistiske træk har machiavellister ofte en bedre impulskontrol. De kan udvise mere strategisk og beregnende adfærd og undgå at handle impulsivt, hvilket hjælper dem med at nå deres mål mere effektivt.
 9. Overfladisk charme, venlige og fremstår dybe: En machiavellistisk person kan præsentere sig selv som charmerende, venlig og dyb, især når det gavner deres mål. De er dygtige til at manipulere andre menneskers opfattelse af dem for at få tillid og udnytte det til deres egen fordel.
 10. Løgne: Machiavellister er villige til at lyve for at opnå deres mål, og de kan være dygtige til at overbevise andre om deres løgne. De vil ikke have nogen skrupler ved at lyve, hvis det kan hjælpe dem med at nå deres ønskede resultater.
 11. Skjuler sine motiver: En machiavellist vil ofte skjule sine sande motiver og intentioner for at opnå deres mål. De vil ikke have, at andre mennesker ved, hvad deres egentlige hensigt er, fordi det kan skade deres position eller kontrol.
 12. Nyder andres ulykke: En machiavellistisk person kan føle glæde ved andres ulykke, især hvis det kan hjælpe dem med at opnå deres egne mål. De kan være glade for at udnytte andres svagheder eller sårbarheder for at opnå deres ønskede resultater.
 13. Kynisk: En machiavellistisk person har en kynisk og pessimistisk tilgang til mennesker og verden omkring dem. De kan være mistroiske og skeptiske over for andre mennesker og har tendens til at se dem som redskaber til at nå deres egne mål, i stedet for som individer med egne ønsker og behov.

Andre noter om machiavellisme

En gennemgang fra 1992 beskrev motivationen hos dem, der er højt på Machiavellianisme-skalaen, som relateret til kold egoisme og ren instrumentalitet, og dem, der var høje på egenskaben, blev antaget for at forfølge deres motiver (f.eks. sex, præstation, socialitet) på dobbelte måder. Nyere forskning om motivationerne for høj Machs sammenlignet med lav Machs viste, at de prioriterede penge, magt og konkurrence højt og relativt lav prioritet til samfundsopbygning, selvkærlighed og familieforpligtelse. High Machs indrømmede at fokusere på ubetinget præstation og vinde for enhver pris

Der er sammenhænge med narcissisme og psykopati og machiavellisme, men de adskiller sig alligevel fra hinanden.

Narcissisme, i den sårbare coverte form, indeholder skam – hvilket man ikke ser i grandiøs narcissisme, psykopati og machiavellisme.

De anser alle mennesker for at være kriminelle, men at det kun er et problem når man bliver taget. Kriminalitet er altså ikke et problem, og det handler om at være bedst til det.

Machiavellian kan oversættes til udspekuleret og skrupelløs.

Scroll to Top