Spirituel manipulation og overgreb

Da jeg var yngre troede jeg kun at spirituelle evner kunne bruges i det godes tjeneste, men jeg har desværre mødt så mange spirituelle charlataner, at jeg i dag ved det ikke forholder sig sådan. Når jeg bruger termen spirituel charlatan så mener jeg ikke en der udgiver sig for at have overnaturlige kræfter, men derimod en der har dem og bruger dem for egen vindings skyld. Især i forbindelse med romantiske forhold oplever jeg at det desværre er forholdsvist normalt.

Spiritualitet er ikke en gave, men en evne

Min oplevelse er at spiritualitet er en evne alle kan opøve, men os der er blevet grænseoverskredet som børn, har tit udviklet den helt ubevidst allerede fra barnsben. Der er også familier hvor evnerne går i arv, men disse familier kan også meget vel være så dysfunktionelle at grænseoverskridelser også nedarves i psykologisk forstand.

Grænseoverskredet barndom og spiritualitet

Min teori og oplevelse er at har man ikke haft stabile voksne omkring sig som barn, så udvikler børn en form for forudsigelighed selv. Personligt kunne jeg selv fornemme især min mors humør, allerede inden hun trådte ind ad døren. Jeg har altid sagt at det var måden nøglen blev sat i døren på, men det var også min udvidede evne til at opfatte andre menneskers humør. Det dårlige ved den evne var, at den ikke blev fulgt op af et modent “lad mig komme væk”, når min mor var aggressiv. Den blev tværtimod til et, hvordan skal jeg opføre mig for at hun får det bedre. Det jeg i dag kalder medafhængighed og på psykologsprog nok kan oversættes til dependent.

Mange spirituelle mennesker har meget vide grænser, lider af alverdens misbrug og har en for lille eller for stor fornemmelse af egen værdi. Læs fx om spirituel arrogance. Det giver derfor også mening, at så mange alvoligt syge reporterer om egne spirituelle evner og paranoia overfor andres. Jeg har desværre igennem mit godt 30 årige voksenliv set flere venner synke ned i, hvad jeg vil kalde alvorlig psykisk sårbarhed pga. deres ekstreme åbenhed over for det spirituelle. Jeg har set det ske gradvist:

  1. Facination af andres spirituelle evner. Oplevelse af, at der er mere mellem himmel og jord.
  2. Dyrkelse af spirituelle interesser som en facinerende hobby.
  3. Studier og eksperimenter med egne evner, som medfører overbevisning om at denne verden findes.
  4. Overvurdering af andres spirituelle evner. Får hjælp af dem til at udvikle sig selv.
  5. Forkastelse af sund fornuft, konspirationsterorier mv.
  6. Gradvis overvurdering af egne spirituelle evner, græsende til eller medfører en sygelig tilstand.

Kan man mærke når andre tænker på en?

Der er ikke et helt klart og entydigt svar til dette, men i mange tilfælde er det dog muligt. Et af de store problemer ved at kunne mærke andres interesse er, at det man modtager blandes med ens egne følelser. Jeg kan fx ikke rigtig mærke forskel på om det er en kærlig tanke, fokus på mig (fx når en skriver til mig), eller om det er en seksuel fantasi. Det hænder selvfølgelig også, at nogle bevidst sender mig en healende energi. Den samme tilstand af kærlighed som jeg oplever i disse tilfælde, kan jeg selv skabe ved at fokusere mine tanker omkring en jeg holder af. Nogle mennesker vil så opfatte denne kærlige tanke fra mig, og begynde at sende dejlige energier den modsatte vej (bevidst eller ubevidst).

Forelskelse og spiritualitet

Især i romantiske forbindelser er det at mærke den anden virkelig dejligt, men det kan nærme sig et overgreb. I virkeligheden er det et spirituelt rum man træder ind i, uden måske at være blevet inviteret. Jeg lærte det på den hårde måde som helt ung, da en mand gjorde mig opmærksom på at han gerne ville have lov at være alene inden i sig selv. Hvis man går på en seriøs clairvoyance eller healerskole vil man også lære, at man aldrig må sende energi eller stille ind på personer der ikke selv har bedt om det.
Det kan være enormt svært at styre sig selv hvis man er forelsket, men man kan ransage sig selv for manipulerende ønsker i sin kontakt med den udkårne.

De spirituelle charlatanner jeg nævnte i begyndelse af denne tekst, vil benytte deres evner til at sende dig vidunderlige følelser. Det er her en form for spirituel manipulation, som måske ikke er bevidst fra deres side. Nogle mennesker har så lidt selvværd, at de er nødt til at blive elsket af mange. Så at du kan mærke når der bliver tænket på dig, er ikke ensbetydende med at det er noget godt eller magisk.

Luk ned for spiritualiteten når du ikke skal bruge den!

Det er enormt vigtigt at kunne lukke sig selv ned for andres spirituelle besøg og energier udefra. Selvom de kan føles fantastisk dejlige, er det ikke sundt at gå rundt og være åben for spirituelle energier. Man bliver stresset, får koncentrationsbesvær og kan i sidste ende blive psykisk syg med fx paranoia. Det er vigtigt at have en fornemmelse af sig selv som menneske, med begge ben på jorden. Min egen personlige måde at lukke ned på er, at jeg gennemgår alle chakra og forestiller mig at huden vokser sammen over dem. En lille bøn kan også hjælpe på at fokusere sin energi.

Scroll to Top