Pårørende til misbruger – Hvad udsættes man for?

Alle mennesker er forskellige, men man kan alligevel sige noget generelt om hvad man som pårørende bliver udsat for, hvis fx ens kæreste er misbruger.

Hvad vil man opleve, hvis ens pårørende er misbruger?

Nogle af de oplevelser, man kan forvente, når fx ens kæreste er misbruger, inkluderer:

 • Ustabilitet og kaos: Misbrug fører ofte til en uforudsigelig og kaotisk tilværelse. Der kan være hyppige humørsvingninger, manglende ansvarlighed, manglende evne til at opfylde forpligtelser og uforudsigelige adfærdsmønstre.
 • Tillidsbrud: Misbrug indebærer ofte løgne, hemmeligheder og svigt. Tilliden mellem dig og din kæreste kan blive alvorligt beskadiget på grund af gentagne brud på løfter og manglende ærlighed.
 • Fysisk og følelsesmæssig belastning: Misbrug kan medføre fysiske og følelsesmæssige problemer både for den misbrugende partner og for dig. Du kan opleve bekymring, frustration, angst, stress og følelsesmæssig smerte som følge af misbruget.
 • Manglende stabilitet i relationen: Misbrug kan forårsage konstante skænderier, brud og forsoninger. Det kan være svært at opretholde en sund og stabil relation, når misbruget er en konstant kilde til konflikt.
 • Økonomiske vanskeligheder: Misbrug kan føre til økonomiske problemer, da den misbrugende partner måske bruger betydelige summer på at finansiere sit misbrug. Dette kan påvirke jeres evne til at opretholde en stabil økonomi og skabe yderligere stress i forholdet.
 • Mangel på støtte og manglende opfyldelse af behov: Når din kæreste er misbruger, kan det være svært for dem at give dig den støtte, du har brug for i forholdet. Deres fokus og energi vil ofte være rettet mod deres misbrug, hvilket kan efterlade dig følelsesmæssigt forsømt og isoleret.

Hvordan føles det at være pårørende til en misbruger?

At være pårørende til en misbruger kan være en følelsesmæssigt intens og udfordrende oplevelse. Det er en rolle, der ofte fyldes med bekymring, angst og følelsesmæssig belastning. Nedenfor er nogle af de følelser, som mange pårørende til misbrugere kan opleve:

Først og fremmest kan bekymring være en konstant følgesvend. Du er bekymret for den misbrugendes sikkerhed, helbred og generelle trivsel. Tanken om de potentielle konsekvenser af misbruget, såsom sundhedsmæssige problemer, juridiske problemer eller relationelle problemer, kan være overvældende. Den konstante bekymring kan skabe en vedvarende spænding og ængstelse i dit eget sind.

Som pårørende kan du også opleve en række følelsesmæssige udfordringer. Frustration er almindelig, når du ser den misbrugendes gentagne tilbagefald eller manglende evne til at bryde mønstret. Du kan føle dig magtesløs over for at hjælpe dem eller ændre deres adfærd. Der kan også opstå vrede over de negative konsekvenser af misbruget og måske endda mod den misbrugende person.

Sorg er en anden følelse, der kan opstå som pårørende til en misbruger. Du kan sørge over det tab af den person, som de var før misbruget begyndte, og følelsen af, at misbruget har ændret dem på en måde, du ikke kan genkende eller acceptere. Sorgen kan også komme fra de løbende konsekvenser af misbruget, såsom ødelagte relationer eller tab af tillid.

Skyldfølelse er en almindelig følelse blandt pårørende. Du kan føle dig skyldig over ikke at kunne hjælpe nok eller redde den misbrugende person. Du kan også internalisere misbruget og tænke, at du på en eller anden måde er ansvarlig for det. Denne skyldfølelse kan være meget belastende og føre til selvbebrejdelse.

Stress og udmattelse er også uundgåelige følgesvende som pårørende til en misbruger. Konstant bekymring, usikkerhed og konflikter kan tage en stor følelsesmæssig og fysisk vejafgift. Du kan opleve søvnløshed, appetitløshed og en generel følelse af udmattelse.

Hvordan hjælper man bedst en pårørende der misbruger?

At hjælpe en pårørende, der misbruger, kan være en kompleks proces, der kræver empati, tålmodighed og respekt for den enkeltes grænser og autonomi. Her er nogle måder, du kan støtte en pårørende, der kæmper med misbrug:

 1. Pas på dig selv: Husk at tage vare på dit eget velbefindende og søge støtte til dig selv som pårørende. Misbrug kan have en indvirkning på dit eget liv og følelsesmæssige velvære. Søg professionel rådgivning eller deltag i støttegrupper for pårørende, hvor du kan dele dine egne erfaringer og få støtte fra andre i lignende situationer. Når dette punkt kommer først, er det fordi du bør øve dig i at være inde i dig selv og mærke dine egne behov først. De vil nemlig aldrig være misbrugerens førsteprioritet.
 2. Sæt sunde grænser: Det er vigtigt at fastholde sunde grænser i forholdet til den misbrugende person. Sørg for at tage vare på dit eget velbefindende og sætte grænser for, hvad du er villig til at acceptere og støtte. Dette kan omfatte at undgå at muliggøre misbruget eller at trække dig tilbage fra situationer, der er skadelige for dig. Vi at du fx forventer at den misbrugende tager ansvar for ting, han/hun naturligt bør tage ansvar for. Du er ikke forældre (og er du det, bør du stadig ikke behandle dit voksne barn som et barn)!
 3. Vis omsorg og empati: Udtryk din omsorg og medfølelse over for den pårørende. Vis dem, at du er der for dem og at du ønsker at støtte dem i deres kamp mod misbruget. Vær lyttende og forstående over for deres følelser og bekymringer.
 4. Vær ikke-dømmende: Undgå at dømme eller kritisere den misbrugende person. Misbrug er en kompleks problemstilling, og det er vigtigt at forstå, at det ikke er et tegn på svaghed eller mangel på viljestyrke. Vær opmærksom på, at misbrug er en sygdom, der kræver professionel behandling og støtte.
 5. Tilskynd til professionel hjælp: Opfordre den misbrugende person til at søge professionel hjælp og behandling. Det kan være en afgørende del af deres vej mod bedring. Tilbyd at hjælpe dem med at finde passende behandlingsmuligheder og støt dem i at tage skridtet til at søge hjælp.
 6. Opbyg et støttende netværk: Hjælp den pårørende med at opbygge et stærkt støttenetværk, der kan støtte dem i deres bedringsproces. Dette kan omfatte at identificere støttegrupper, terapeuter, rådgivere eller andre pårørende, der har erfaring med lignende situationer. Støt dem også i at deltage i disse ressourcer.

Vær opmærksom på, at selvom du gerne vil hjælpe, er det op til den misbrugende person at træffe beslutningen om at søge hjælp og arbejde på deres bedring. Du kan støtte dem, men husk at du ikke kan kontrollere eller redde dem. Professionel hjælp er ofte nødvendig for at håndtere misbruget effektivt.

Hvilke krav kan man stille til en misbruger?

Kravene, der kan stilles til en misbruger, kan variere afhængigt af situationen, den misbrugende person befinder sig i, og de specifikke omstændigheder. Her er nogle generelle krav, der ofte kan være relevante:

 1. Ansvarlighed for eget misbrug: Det er rimeligt at forvente, at en misbruger tager ansvar for sit eget misbrug og erkender, at deres adfærd har konsekvenser. Dette indebærer at være ærlig omkring misbruget, være åben for hjælp og være villig til at arbejde på at bryde mønstret.
 2. Søge professionel hjælp og behandling: Det kan være rimeligt at kræve, at en misbruger søger professionel hjælp og behandling for deres misbrug. Dette kan omfatte at deltage i terapi, rehabiliteringsprogrammer eller støttegrupper for at arbejde på bedring og forandringer.
 3. Overholdelse af aftaler og behandlingsplaner: En misbruger bør forsøge at overholde aftaler og behandlingsplaner, der er aftalt med deres behandlere eller støttepersoner. Dette kan omfatte regelmæssig deltagelse i terapiseancer, medicinering (hvis relevant), og opfølgning med behandlingsudbydere.
 4. Udvikling af sunde coping-strategier: Det er vigtigt at kræve, at en misbruger arbejder på at udvikle sunde coping-strategier til at håndtere udfordringer og stress uden at ty til misbrug. Dette kan omfatte alternativer som motion, meditation, kunstneriske udtryk eller andre positive aktiviteter.
 5. Oprettelse af en støttegruppe: Det er fornuftigt at opfordre en misbruger til at opbygge et stærkt støttenetværk af mennesker, der støtter deres bedringsproces. Dette kan være i form af at deltage i støttegrupper, opsøge familie og venner, der støtter dem, eller have en sponsor eller mentor.
 6. Være åben for ændring og læring: En misbruger bør være villig til at være åben for ændringer og læring i forhold til deres misbrug. Dette indebærer at være villig til at eksperimentere med nye tilgange, erkende fejltagelser og arbejde på at forbedre sig selv.

Det er vigtigt at huske, at kravene bør være realistiske og tage hensyn til den enkelte persons kapacitet og fremskridt. Det kan være nyttigt at inddrage professionel rådgivning eller terapi for at definere passende og realistiske krav baseret på den specifikke situation.

Dette kan du gøre som pårørende i flg. psykiatrifonden

 • Tag snakken når misbrugeren ikke er påvirket. Som regel er det tidligt på dagen.
 • Giv konkrete eksempler på adfærd, som er uacceptabel for dig. Fx brudte aftaler, uærlighed eller manglende hensyn. Og sig hvad du savner. 
 • Det hjælper ikke at skælde ud eller være fordømmende. Tværtimod.  Misbrugeren bebrejder formentlig allerede sig selv ikke at kunne stoppe med sit misbrug. 
 • Husk at tale om andre ting end stofferne. 
 • Stiller du krav om behandling, skal du have gjort dig klart, hvilke konsekvenser det har, hvis misbrugeren ikke accepterer behandling. 
 • Og husk at det kan være svært at hjælpe én, som ikke ønsker hjælp. 

Hvilke konsekvenser kan man opstille, hvis misbrugeren svigter sine aftaler?

Som pårørende til en misbrugende person kan det være en udfordrende opgave at fastlægge passende konsekvenser, når de svigter aftaler. Hvis man lader sig svigte gang på gang, er det det samme som at sige, at mine grænser er ligegyldige. Det er vigtigt at huske, at konsekvenserne skal være konstruktive og rettet mod at motivere den misbrugende person til at tage ansvar for deres handlinger og søge bedring. Her er nogle retningslinjer for at fastsætte konsekvenser:

 • Tydelig kommunikation: Det er afgørende at kommunikere klart og tydeligt om de forventninger og aftaler, der er blevet brudt. Vær specifik omkring de konkrete handlinger, der har ført til svigtet, og konsekvenserne af disse handlinger. Vær også åben for at lytte til den misbrugende persons perspektiv og forstå de udfordringer, de står over for.
 • Konsekvenser relateret til misbruget: Konsekvenserne bør være relateret til misbruget og dets konsekvenser for både den misbrugende person og deres relationer. For eksempel kan det omfatte begrænsninger i økonomisk støtte, adgang til ressourcer eller muligheder for at deltage i visse aktiviteter, der bidrager til misbruget.
 • Beskyttelse af egen velvære: Som pårørende er det vigtigt at beskytte din egen velvære og etablere grænser for at undgå at blive udnyttet eller udsat for skadelig adfærd. Konsekvenser kan omfatte trækning af støtte, midlertidig afstandstagning eller begrænsning af interaktion, hvis det er nødvendigt for at sikre din egen sikkerhed og velbefindende.
 • Incitamenter for bedring: Konsekvenserne bør også have et element af incitament til bedring. Dette kan omfatte belønninger eller fordele, der gives, når den misbrugende person opfylder deres aftaler og træffer positive valg i retning af bedring. Det kan hjælpe med at motivere og belønne den ønskede adfærd.
 • Konsistens og opfølgning: Det er vigtigt at være konsistent med konsekvenserne og følge op på dem. Hvis aftalerne gentagne gange bliver brudt, kan det være nødvendigt at skærpe konsekvenserne for at demonstrere alvoren af ​​sviget. Samtidig bør der også gives plads til læring og forandring, så der kan være mulighed for at justere konsekvenserne, hvis der er tegn på fremskridt og indsats for bedring.
 • Professionel vejledning: Det kan være en god idé at konsultere professionelle behandlere, rådgivere eller støttegrupper for at få vejledning om, hvordan man bedst håndterer situationen og fastsætter passende konsekvenser. De kan hjælpe med at give perspektiv og værdifuld indsigt baseret på deres erfaringer med lignende situationer.

Husk, at konsekvenserne skal være retfærdige, rimelige og afstemt med den specifikke situation og den misbrugende persons evner og fremskridt. Formålet er at motivere dem til at søge hjælp og træffe positive valg i retning af bedring, snarere end at straffe eller skabe yderligere skam eller skyldfølelse.

Prøv at tænke igennem, hvad vil du finde dig i? Er noget så utilgiveligt at jeg bør gå?

Hvor finder man hjælp som pårørende til en misbruger?

Læs også artiklen om medmisbrug: Codependent: 8 tegn på medafhængighed

Der findes mange muligheder, også mange som er gratis. Her har du en liste med links der vedrøre dig som pårørende til en misbruger:

Jomfruane
Scroll to Top