Lær at være indrestyret og undgå offerrollen

Når vi taler om at være indrestyret, så handler det om at tage ansvar for vores egen lykke. Det betyder ikke, at vi skal ignorere de problemer, der opstår i vores liv, men det betyder, at vi ikke skal lade dem definere os. Vi skal lære at se os selv som de stærke og selvstændige mennesker, vi er, og ikke som ofre for omstændighederne.

Ofte kan det være svært at gøre dette, især når vi står midt i et problem. Men hvis vi lærer at være indrestyret, så kan vi lære at håndtere problemerne på en mere produktiv og konstruktiv måde. Vi vil også føle os mere i kontrol over vores eget liv, og vi vil være bedre rustet til at tackle de udfordringer, der kommer vores vej.

Hvad betyder indrestyring?

Indrestyring handler om at gøre ting ud fra hvad der er bedst for os selv, og ikke tænke så meget på hvad andre tænker.

Ofte kan det være svært at gøre dette, især når man står midt i et problem. Men hvis man lærer at være indrestyret, så kan man lære at håndtere problemerne på en mere produktiv og konstruktiv måde. Man vil også føle sig mere i kontrol over sit eget liv, og man vil være bedre rustet til at tackle de udfordringer, der opstår.

Forstå ydrestyring

At være ydrestyret er en facade som tyder på manglende kontakt til sig selv.

Ydrestyring er når vi lader andres værdier og forestillinger om os blive det styrende for vores liv. Det kan både være i direkte form – at vi forsøger at leve op til det vi tror eller ved andre synes vi skal gøre. Eller det kan være i en indirekte form, hvor vi bruger vores liv på at gøre op med andres værdier. Begge former er ydrestyring, fordi vi ikke har fokus på hvad vi selv føler, tænker og har af værdier.

Narcissister er ydrestyret

Omvendt hvad nogle tror, så er narcissister styret af forestillinger om succes, magt og værdi. De omgiver sig gerne med hvad de tror er symboler på status og vælger gerne job og omgangskreds ud fra hvad der kan se godt ud i andres øjne.

Hvorfor er det vigtigt at forstå forholdet mellem indrestyret og offerrollen?

Indrestyret er en betegnelse for den personlige indsats, man yder for at skabe et positivt resultat. Offerrollen er i modsætning hertil den passivitet og mangel på initiativ, der karakterisere en person, der ikke tager ansvar for eget liv.

Ofte er det sådan, at vi befinder os i en offerrolle, fordi vi ikke tør tage ansvar for vores egne handlinger. Vi lader andre bestemme over os, fordi vi ikke tør tage initiativ af frygt for den “straf” vi ubevidst tror det vil medføre. Dette kan have alvorlige konsekvenser for vores personlige udvikling og velbefindende.

Derfor er det vigtigt, at vi lærer at være indrestyret. Det betyder, at vi tager ansvar for vores egne handlinger og tager initiativ til at skabe det liv, vi ønsker.

Indrestyret versus offerrollen:

En afgørende forskel på indrestyret og offerrollen er, hvor meget magt man tildeler sig selv.

En person i en offerrolle lægger al magt uden for sig selv. Dette kan være magten til at bestemme over eget liv, til at skabe positive forandringer eller til at tage ansvar for egne handlinger.

En indrestyret person derimod, tildeler sig selv magten. Hun tror på sig selv og sin egen evne til at skabe det liv, hun ønsker.

En offerrolle er ofte forbundet med negative følelser som skyld, vrede og afmagt. En indrestyret person har derimod en positiv indstilling til sig selv og til livet.

Hvordan kan man lære at være indrestyret?

Det er ikke altid let at lære at være indrestyret, men det er muligt. Det kræver, at man tager ansvar for sig selv og sine handlinger. Man skal også lære at have tillid til sig selv og tro på, at man kan skabe det liv, man ønsker.

Ofte er det en god idé at søge professionel hjælp, hvis man føler sig fanget i en offerrolle. Med den rette hjælp kan man lære at være indrestyret og komme ud af en offerrolle.

Man kan også øve sig i at tænke som sin egen kærlige forældre. Hvad er bedst for mit barn i denne situation? er fx en sætning man kan sige for sig selv. At sætte sig selv til side og tænke i stedet for at føle en situation, gør det nemmere at træffe reflekterede valg, som gavner os selv.

Scroll to Top