Eudaimonia – Et stoisk lykkebegreb forklaret

Ordet “eudaimonia” kommer fra græsk og refererer til en tilstand af velvære, lykke og menneskelig blomstring. På dansk kan det oversættes som “velvære” eller “lykke”, men eudaimonia omfatter mere end blot øjeblikkelig glæde. Det indebærer også en dybere følelse af trivsel og opfyldelse, der kommer fra at leve et meningsfuldt og moralsk liv.

Eudaimonia

I konteksten af stoicisme og andre filosofiske skoler refererer eudaimonia ofte til målet om at opnå en tilstand af dyb og vedvarende lykke, der stammer fra udviklingen af dyder, selvbeherskelse og opfyldelse af ens potentiale. Det handler om at forfølge en livsstil og handlinger, der fører til et dybere og mere meningsfuldt liv snarere end blot øjeblikkelig tilfredsstillelse.

Der er ingen direkte dansk pendant til “eudaimonia,” men det kan oversættes og forstås som en form for dydfuld velvære eller livsfuld trivsel.

Eudaimonisme

Eudaimonisme er en etisk teori eller tilgang, der fokuserer på opnåelse af eudaimonia som det højeste mål i livet.

I eudaimonisme er ideen, at det centrale formål med livet er at forfølge og opnå eudaimonia gennem udviklingen af dyder og etiske principper. Dette adskiller sig fra nogle andre etiske teorier, der måske fokuserer mere på pligter, regler eller konsekvenser.

Eudaimonismen forbinder ofte etik med selvudvikling og personlig dygtighed. Det indebærer at leve på en måde, der fremmer ens personlige og åndelige vækst, hvilket igen fører til en dyb og varig lykke. I historien har forskellige filosofiske skoler, herunder aristotelisk eudaimonisme og stoicisme, vedtaget eudaimonistiske principper.

Hedonia og Eudaimonia

Hedonia og eudaimonia er to forskellige tilgange til at forstå og forfølge lykke og velvære inden for filosofi og psykologi. Disse begreber repræsenterer forskellige synspunkter på, hvad der udgør et godt liv og, vigtigst af alt, hvad der fører til ægte lykke.

 1. Hedonia:
  • Definition: Hedonia refererer til en tilgang, der fokuserer på opnåelsen af ​​behagelige og positive oplevelser samt undgåelse af smerte og ubehag.
  • Mål: Målet med hedonisme er at maksimere øjeblikkelig glæde og minimere lidelse. Det handler om at forfølge fornøjelser og tilfredsstillelse af sanserne.
  • Kritik: Kritikken af rent hedonistiske synspunkter om lykke er, at de kan føre til kortsigtet tilfredsstillelse og overser ofte de dybere og mere meningsfulde aspekter af livet.
 2. Eudaimonia:
  • Definition: Eudaimonia refererer til en tilstand af dyb og varig lykke og trivsel. Ordet stammer fra græsk og betyder “et godt guddommeligt åndedræt” eller “et godt guddommeligt liv.”
  • Mål: Målet med eudaimonia er at opnå en meningsfuld og vellykket tilværelse gennem udviklingen af ​​dyder, selvindsigt og opfyldelse af ens potentiale.
  • Filosofisk Oprindelse: Dette begreb har stærke rødder i græsk filosofi og blev særligt udviklet af filosoffer som Aristoteles og Platon.
  • Kritik: Mens eudaimonia søger mere end øjeblikkelig glæde, kritiseres det undertiden for at være filosofisk komplekst og åbent for fortolkning.

I moderne tider kombineres ofte både hedonistiske og eudaimoniske elementer. Man kan forfølge glæde og tilfredsstillelse af sanserne, men samtidig stræbe efter en dybere form for tilfredshed og opfyldelse ved at udvikle personlig dyd og forfølge meningsfulde mål.

Aristoteles syn på eudaimonia


For Aristoteles var begrebet eudaimonia centralt i hans etiske filosofi og optræder i hans værk “Den nikomakhæiske etik.” Eudaimonia refererer til det højeste mål i menneskelivet, ofte oversat som “fuldkommenhed,” “blomstring” eller “dyb lykke.”

Her er nogle nøgleaspekter af Aristoteles’ syn på eudaimonia:

 1. Liv i overensstemmelse med dyderne (Arete): Aristoteles hævdede, at eudaimonia ikke opnås gennem rigdom, magt eller nydelser, men gennem et liv i overensstemmelse med dyderne (arete). Dyder er karaktertræk eller moralske kvaliteter, såsom mod, retfærdighed, besindighed og visdom.
 2. Forholdet mellem fornuft og dyder: Aristoteles betragtede mennesket som et rationelt væsen og argumenterede for, at fornuften spiller en central rolle i at opnå eudaimonia. Han mente, at det er gennem fornuften, at mennesker kan udvikle dyderne og træffe gode valg.
 3. Den gyldne middelvej: En vigtig del af Aristoteles’ etik er ideen om den gyldne middelvej. Han mente, at dyderne er balancepunkter mellem mangler og overskud. For eksempel er mod en dyd mellem frygtsomhed og tåbelighed.
 4. Fællesskab og politik: Aristoteles forbandt også eudaimonia med det sociale og politiske liv. Han hævdede, at mennesker er sociale væsener, og at et velordnet samfund fremmer dyder og dermed eudaimonia. Dette synspunkt danner grundlaget for hans politiske filosofi, der er udfoldet i værket “Politik.”
 5. Livsprojekt og personlig udvikling: Eudaimonia er ikke en tilstand, men snarere et livsprojekt. Det indebærer en proces med personlig udvikling og opnåelse af fuld potentiale gennem et dydigt liv.

Aristoteles syn på eudaimonia har haft stor indflydelse på den vestlige etiske tradition, og hans idéer om dyder, fornuft og det gode liv fortsætter med at være relevante og inspirerende i dag.

Hvis det er sådan, at vi antager menneskets funktion for at være en form for liv, nemlig
sjælens aktivitet og handlinger i overensstemmelse med fornuften, og den dygtige mand
gør disse ting godt og smukt, og enhver ting er vel udført i overensstemmelse med sin
dertilhørende dyd […] da bliver det menneskelige gode en sjælens aktivitet i
overensstemmelse med dyden, og findes der flere dyder, da i overensstemmelse med den
bedste og mest fuldkomne dyd. Og ydereligere: i et fuldkomment levned. For én svale
eller én dag gør ingen sommer. Og således gør én dag eller en kort tid heller intet
menneske saligt og lykkeligt.

Aristoteles: Etikken

Platons syn på eudaimonia

Platons syn på eudaimonia, eller det gode liv, er en af de mest indflydelsesrige i vestlig filosofi. Han definerer eudaimonia som “sjælens sundhed og velvære”, og mener, at det er det højeste mulige mål for menneskeligt liv.

Platon mener, at eudaimonia opnås ved at leve i overensstemmelse med sin natur. Menneskets natur er at være rationelt, og derfor er det at leve et rationelt liv, der fører til eudaimonia. Dette indebærer, at man skal engagere sig i noget, der er intellektuelt stimulerende og meningsfuldt, for eksempel filosofi, videnskab og kunst.

Platon mener også, at eudaimonia er en social egenskab. Mennesket er et socialt dyr, og derfor er det at leve i harmoni med andre, der fører til eudaimonia. Dette indebærer, at man skal være god og retfærdig, og at bidrage til samfundet.

I Platons dialog “Staten” beskriver han en idealstat, hvor eudaimonia er det overordnede mål. I denne stat er alle borgere inddelt i tre klasser: filosoffer, krigere og håndværkere. Filosofferne er dem, der styrer staten, og de er de eneste, der har evnen til at leve et fuldt ud lykkeligt liv.

Platons syn på eudaimonia har haft en stor indflydelse på vestlig filosofi og kultur. Den har inspireret mange tænkere og kunstnere, og den er stadig relevant i dag.

Her er nogle af de vigtigste aspekter af Platons syn på eudaimonia:

 • Eudaimonia er det højeste mulige mål for menneskeligt liv.
 • Eudaimonia opnås ved at leve i overensstemmelse med sin natur.
 • Menneskets natur er at være rationelt.
 • Eudaimonia er en social egenskab.
 • Eudaimonia kan opnås gennem filosofi, videnskab, kunst, godhed og retfærdighed.


Platons syn på eudaimonia er primært formuleret i hans dialoger, især i værker som “Euthyphro,” “Apology,” “Crito” og især “Republikken.” Eudaimonia spiller en central rolle i Platons tanker om etik og politik.

Her er nogle eksempler på, hvordan Platons syn på eudaimonia kan oversættes til praksis:

 • En person, der lever i overensstemmelse med sin natur som rationelt væsen, kan vælge at studere filosofi, som kan give dem indsigt i verden og deres egen plads i den.
 • En person, der er social, kan vælge at engagere sig i frivilligt arbejde eller være aktiv i deres lokalsamfund.
 • En person, der ønsker at leve et fuldt ud lykkeligt liv, kan søge at kombinere disse aspekter af eudaimonia.
Scroll to Top