Astral Projection: Sådan opnår du en ud-af-kroppen oplevelse

Astral projection, også kendt som astral rejse eller ud-af-kroppen-oplevelse, er en fascinerende praksis med dybe rødder i esoteriske traditioner. Denne guide udforsker konceptet bag astral projektion og tilbyder en trin-for-trin tilgang til at forstå og praktisere det.

Forståelse af Astral Projektion

Ældgammel visdom og kulturelle forbindelser Astral projektion har dybe rødder i forskellige kulturer, fra egyptiske forestillinger om sjælens svæven uden for kroppen til hinduistiske skrifter, der deler lignende ideer. Forskellige traditioner, som amerikanske indianeres sjælerejser, viser mangfoldigheden i denne praksis.

Principper i teosofi og vestlig esoterisme Teosofiske og vestlige esoteriske traditioner forbinder astral projektion med en astral krop og plan, der er et mellemrum mellem himmel og jord. Dette rum siges at være befolket af engle, dæmoner og ånder, og det spiller en central rolle i forståelsen af astrale fænomener.

Trin-for-trin guide til astral projektion

 1. Sæt din intention. Begynd din rejse med at klargøre din intention. Kald på åndelige vejledere, engle eller en højere magt for beskyttelse. En beskyttende cirkel af hvidt lys kan også visualiseres.
 2. Slap af i din krop. Efter at have sat din intention, læg dig ned eller sid i en behagelig position. Brug hvid støj, binaurale rytmer eller andre lyde for at skabe en meditativ tilstand.
 3. Meditation og afstemning af energipunkter (chakra). Fokuser på hver del af din krop fra fødderne til hovedet. Sig til dig selv, “min krop slapper af,” og mærk lys eller måske vibrationer dække din krop.
 4. Visualisér rummet omkring dig. Fokuser på dit tredje øje (mellem dine øjenbryn) og visualisér rummet omkring dig i detaljer. Forestil dig en gylden tråd fra din navle og ned til jorden og prøv nu om du kan se nu værelset oppefra.
 5. Udforsk den astrale plan Når du har forladt din krop, så prøv bare at mærke hvad der kommer. Du skal forsøge at gøre dig tom, så din rejse ikke blot bliver en fantasi. Tillad dig selv at være nysgerrig og lad dig føre af oplevelserne. Når du med øvelsen begynder at have vished for hvad der er på den anden side, så kan du begynde at have en intention med din astralrejse.
 6. Vend tilbage til din krop Når du er klar til at vende tilbage, ret opmærksomheden mod din krop. Brug den gyldne tråd til at trække dig tilbage til jorden. Mærk din krop, og begynd langsomt at bevæge tæer og fingre. Sig eller tænk: “Jeg kalder min energi tilbage.”
 7. Vågn op og reflektér. Når du er fuldt bevidst igen, bør du tænke over dine oplevelser. Tag noter og lær af dine egne processer for at gøre astral projektion mere tilgængelig næste gang.

Hvad hvis det ikke virker?

Hvis astral projektion ikke lykkes i første forsøg så vær tålmodig. Praksis varierer, og nogle mennesker finder det mere naturligt end andre. Uanset resultatet er det vigtigt at værdsætte den tid, du afsætter til at fordybe dig i dig selv. Husk, at astral projektion, selvom den ikke nødvendigvis har videnskabelig anerkendelse, kan have dybdegående og livsforandrende virkninger på personer som er åbne for det. Mange med dødsangst vil kunne finde ro, og stress bliver minimeret med tiden.

Mere om astral projektion

Ældgamle rødder og tværkulturelle forbindelser

Konceptet astral rejse har ældgamle rødder, der traverserer forskellige kulturer. For eksempel associerede egypterne det med sjælens evne til at svæve uden for den fysiske krop. I hinduistiske skrifter paralleller ideen om Liṅga Śarīra konceptet. Amerikanske indianske traditioner, såsom dem fra Waiwai, taler om sjælens flyvninger, der tjener forskellige formål.

Praksisser og perspektiver på tværs af kulturer

Praksisser varierer, hvor yoga-udøvere i hinduistiske traditioner overvejer astral projektion en af de opnåelige siddhis gennem disciplineret praksis. Japansk mytologi introducerer begrebet ikiryō, en manifestation af sjælen, mens taoistiske alkymiske praksisser indebærer skabelsen af en energikrop.

Teosofi og vestlig esoterisme

I vestlige esoteriske traditioner er astral projektion intimt forbundet med den astrale krop – en lysende mægler, der forbinder den rationelle sjæl med den fysiske krop. Den astrale plan, betragtet som en lysende verden mellem himmel og jord, huser engle, dæmoner og ånder i disse traditioner. Teosofi udforsker yderligere konceptet om astrale planer befolket af forskellige enheder.

Terminologisk udvikling

Terminologien “astral projektion” har udviklet sig og omfavner forskellige fortolkninger. For nogle bevarer det sin klassiske betydning, der betegner rejser til overjordiske riger. Andre bruger “æterisk rejse” for at adskille ikke-fysisk udforskning af den fysiske verden. Den Hermetiske Orden af Golden Dawn og teosoffer holder fast i det første, mens senere teosoffer vedtager “æterisk rejse” til ekspeditioner i den fysiske verden.

Bemærkelsesværdige praktikere og kulturelle bidrag

Historisk set har praktikere som Emanuel Swedenborg bidraget med omfattende skrifter om den uden for kroppen oplevelse i hans åndelige dagbog (1747–65). Der er også mange 20. århundrede publikationer om astral projektion, hvor kun få forfattere forbliver bredt citerede, herunder Robert Monroe, Oliver Fox, Sylvan Muldoon, Hereward Carrington og Yram. Disse praktikeres erfaringer og teorier har formet forståelsen af astral projektion, og deres arbejde har været genstand for både fascination og skepsis.

Astral projection wiki

Astral projektion, også kendt som astral rejse, er et begreb inden for esoterisme, der refererer til en bevidst ud-af-kroppen-oplevelse (OBE). dette fænomen antager eksistensen af en subtil krop, kendt som den astrale krop eller lysets krop, der tillader bevidsthed at fungere uafhængigt af den fysiske krop og rejse gennem den såkaldte astrale plan.

Historie og kulturel kontekst

ældgammel historie:

 • Astral projektion har rødder i forskellige kulturer, herunder gamle egyptiske, hinduistiske og amerikanske indianske traditioner.
 • Begrebet blev fremmet af 19. århundredes teosoffer og er blevet udforsket i forskellige former af esoteriske og okkulte praksisser.

Kulturelle variationer:

 • Forskellige kulturer har lignende koncepter, såsom det egyptiske “ka” eller den hinduistiske “liṅga śarīra.”
 • I japansk mytologi findes ideen om “ikiryō,” en manifestation af sjælen uden for kroppen.

Teoretiske perspektiver og praktikker

Teosofisk og vestlig esoterisme:

 • I vestlige esoteriske traditioner forbinder man astral projektion med en astral krop og plan, der fungerer som en forbindelse mellem himmel og jord.
 • Begreber som “body of light” og astrale planer spiller en central rolle i teosofiske og okkulte trosretninger.

Praktikker og metoder:

 • Astral projektion betragtes som en siddhi i hinduistisk praksis, opnåelig gennem yoga og meditation.
 • Okkultister som aleister crowley og robert monroe har bidraget til praksissen gennem deres egne metoder og erfaringer.

Moderne opfattelse og kritik

Mangel på videnskabelig evidens:

 • Der er ingen videnskabelig evidens for eksistensen af en adskilt astral krop eller muligheden for bevidst at forlade kroppen.
 • Astral projektion er blevet betragtet som pseudovidenskab og mangler anerkendelse fra det videnskabelige samfund.

Populære kulturelle referencer:

 • Trods manglende videnskabelig anerkendelse er astral projektion et emne, der er blevet udforsket i bøger, film og populærkultur.

Kendte praktikere og deres bidrag

Historiske praktikere:

 • Emanuel Swedenborg, en af de første, der skrev om OBE i det 18. århundrede.
 • Teosoffer som Robert Monroe og Aleister Crowley, har bidraget til moderne forståelse af astral projektion.

Moderne stemmer:

 • Nutidige forfattere som Susan og William Buhlman og Marilynn Hughes, der har udforsket og delt deres teorier om astral projektion.

Kritiske synspunkter:

 • Kritikere som Robert Todd Carroll og Donovan Rawcliffe, der mener, at astral projektion kan forklares gennem hallucination, drømme og psykologiske fænomener.

Afsluttende bemærkninger

Astral projektion forbliver et komplekst og kontroversielt emne, der fortsat fascinerer både dem, der praktiserer esoteriske traditioner, og dem, der undersøger det fra et videnskabeligt perspektiv.

Uanset ens overbevisninger er astral projektion en integreret del af menneskets spirituelle og kulturelle historie.

Scroll to Top