Yin & Yang forklaret

I gamle tider troede kinesere, at verden begyndte som en enhed uden forskelle. Intet var opdelt i nat og dag, liv og død, ild og vand, himmel og helvede osv. Senere blev verden delt i to, og dette gjorde liv muligt. Den oprindelige urkraft kaldtes Tao. Da livet begyndte, blev Tao delt i to modsatte kræfter: Yin og Yang.

Begreberne Yin og Yang

Begreberne Yin og Yang er centrale i kinesisk filosofi og beskriver naturens funktion. Alt består af disse to modsatte kræfter. Yin og Yang arbejder sammen og er fundamentet for fødsel, vækst, svækkelse, sygdom og død.

Yin og Yang findes overalt og arbejder som modparter. Selv elektricitet kan opdeles i positive og negative ladninger. En persons personlighed har både maskuline og feminine træk. Yin og Yang er i konstant vekslen, ligesom dag og nat. Da alt er en balance mellem Yin og Yang, findes dette princip også i vores krop. Når Yin og Yang er i balance, indikerer det god sundhed. Ubalance eller overskud af Yin eller Yang kan føre til sygdom. Derfor er det vigtigt inden for kinesisk medicin at genoprette balancen mellem Yin og Yang.

Tankerne om Yin og Yang stammer fra gammel kinesisk tænkning. Gamle kinesiske læger adopterede disse tanker, og de har haft stor indflydelse på udviklingen af traditionel kinesisk medicin. Ifølge teorien består alt i universet af Yin og Yang, to modsatte kræfter, der også er indlejret i hinanden.

Yin og Yang eksisterer altid sammen

Yin og Yang er afhængige af hinanden og kan ikke eksistere alene. De fungerer som dag og nat – modsatte, men sammenknyttede. De påvirker også ændringer og bevægelser i kroppen, såsom omdannelse af mad til energi. Yin repræsenterer det materielle, mens Yang repræsenterer energien og funktionen.

Der er en konstant balance mellem Yin og Yang. For meget af den ene kan påvirke den anden. Hvis denne balance forstyrres, kan det føre til ubalance og sygdom. For eksempel kan overskud af Yin føre til en “kold” tilstand, mens overskud af Yang kan føre til en “varm” tilstand.

Denne vekselvirkning mellem Yin og Yang findes også i kroppens organer og væv. For eksempel anses kropsflader og ekstremiteter for at være Yang, mens indre organer anses for at være Yin.

Behandling inden for traditionel kinesisk medicin fokuserer på at genoprette balancen mellem Yin og Yang for at bringe kroppen tilbage til en sund tilstand.

Yin

Yin repræsenterer det feminine, det stillestående, det materielle og det passive. Det er forbundet med elementer som mørke, kulde, ro, indre, nedadgående og forandring. Yin udgør en del af den naturlige dualitet sammen med Yang og findes i alt i universet.

Inden for kinesisk medicin og filosofi betragtes Yin som den mere subtile og materielle aspekt af tilværelsen. Yin symboliserer også det mørke område i det kendte “Yin-Yang” symbol, hvor der altid er en lille prik af Yang i Yin og omvendt. Yin og Yang er gensidigt afhængige og opretholder en konstant dynamisk balance i naturen, menneskekroppen og hele universet.

Yang

Yang repræsenterer det maskuline, det aktive, det dynamiske og det energiske. Det er forbundet med elementer som lys, varme, bevægelse, ydre, opadgående og stabilitet. Yang er den aktive og energiske kraft. De er som vand og ild, altid i bevægelse og skaber balance. Yang udgør den anden del af den naturlige dualitet sammen med Yin og er til stede i alt i universet.

Inden for kinesisk medicin og filosofi anses Yang som den mere åbenlyse og energiske side af tilværelsen.

Samspillet mellem yin og yang

Når vi bruger energi (Yin), sker der en opbygning af styrke (Yang). Og når vi bruger energi (Yang), opbygges der igen Yin. Det er som en konstant vekslen mellem at forbruge og opbygge. Måden vores krop fungerer på (Yang) kræver næring (Yin) for at opretholde balance.

Når vi nedbryder næring (Yin) for at nære vores krop, skaber vi også en opbygning af energi (Yang). Men når vi opbygger næring (Yin), bruger vi funktionel energi (Yang), hvilket igen skaber balance.

Dette samspil er ikke altid helt afbalanceret. Under normale omstændigheder opretholder vores krop en relativ balance mellem forbrug og opbygning. Men når ubalance opstår, som under sygdom, kan der opstå for meget Yin eller Yang, og det kan udløse sundhedsmæssige problemer.

Hvis skadeligt Yin bliver for stærkt, kan det forbruge Yang, hvilket fører til en ubalance med for meget Yin – dette kaldes kulde-syndrom. Omvendt, hvis skadeligt Yang tager overhånd, kan det forbruge Yin og skabe en ubalance med for meget Yang – dette kaldes varme-syndrom.

Disse ubalancer kan henføres til overskud af skadeligt Yin eller Yang. Nogle gange er der også en generel svækkelse af kroppens modstandskraft, hvilket fører til varme- eller kulde-syndromer af forskellige typer.

For at genskabe sundhed og balance er det vigtigt at forstå Yin og Yang og arbejde mod at finde en relativ balance mellem dem.

Scroll to Top