Seksuelle overgreb: Hvad er seksuelle overgreb?

Undersøgelser viser, at seksuelle overgreb er et stort problem i Danmark. Ofte bliver overgrebene ikke anmeldt, og mange ved ikke, hvordan de skal reagere, hvis de bliver udsat for et overgreb.

Det er vigtigt at være opmærksom på hvad et seksuelt overgreb er, så man kan reagere hvis man bliver udsat for det.

Seksuelle overgreb kan være mange ting

Nogle eksempler er:

– at blive tvunget til at have seksuelle relationer

– at blive udsat for seksuelle kommentarer eller tilnærmelser

– at få seksuelle billeder eller videoer mod sin vilje

– at blive filmet eller fotograferet uden sin viden eller samtykke

Det er altså et seksuelt overgreb fx at blive taget på brysterne mod sin vilje, eller at en anden ser pornofilm mens man er til stede i rummet.

Hvis man bliver udsat for et seksuelt overgreb, er det vigtigt at søge hjælp. Man kan for eksempel kontakte Politiet eller en af de mange hjælpeorganisationer, der findes.

Senfølger af seksuelle overgreb

Hvilke senfølger får man af seksuelle overgreb?

Det er vigtigt at understrege, at alle mennesker reagerer forskelligt på traumatiske oplevelser, og at senfølgerne af seksuelle overgreb kan variere fra person til person. Nogle får fysiske senfølger, som for eksempel smerter i underlivet, mens andre får psykiske senfølger som fx angst og depression. Det er også normalt at føle sig utilstrækkelig, vred og skyldig.

Seksuelle overgreb kan have alvorlige og langvarige følger for ofrene, både fysisk og psykisk. Nogle af de mulige senfølger af seksuelle overgreb kan omfatte:

  1. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD): PTSD er en tilstand, der kan opstå efter at have oplevet en traumatisk begivenhed, herunder seksuelle overgreb. Symptomer kan omfatte flashbacks, mareridt, undgåelse af steder og situationer, der minder om overgrebet, og øget angst og stress. Mange udvikler en kompleks udgave af PTSD som kaldes Kompleks PTSD. Kompleks PTSD adskiller sig blandt andet ved, at have følelsesflashbaks mere end flashbaks til en bestemt begivenhed. Følelsesflashbacks kan fx bestå af skam og ulykkesfølelse, der kommer pludseligt og uden genkendelig udløsende årsag.
  2. Angst og depression: Ofre for seksuelle overgreb kan opleve angst og depression som følge af de traumatiske oplevelser. Dette kan påvirke deres daglige liv og funktion.
  3. Seksuelle problemer: Seksuelle overgreb kan føre til seksuelle problemer, herunder smerte under samleje, lav libido og vanskeligheder med at opnå orgasme.
  4. Selvmordstanker: Ofre for seksuelle overgreb kan også opleve selvmordstanker og -forsøg som følge af traumet.
  5. Stofmisbrug og alkoholisme: Nogle ofre kan begynde at misbruge stoffer eller alkohol som en måde at håndtere de traumatiske oplevelser på.
  6. Overgreb føles normale: Hvis man har været udsat for gentagne seksuelle overgreb, kan man udvikle en følelse af, at overgreb er det normale. Undersøgelser er ikke entydige, men der er en meget stor overvægt af kvinder der har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen blandt prostituerede. At være prostitueret kan meget vel være en måde at udsætte sig selv for overgreb på..

Ofte vil det tage tid at komme sig over et seksuelt overgreb. Det er vigtigt at få den hjælp, man har brug for, for at kunne komme sig. Der findes både offentlige og private tilbud om hjælp.

Center for seksuelt misbrugte

Har du brug for hjælp til seksuelle overgreb, som har fundet sted i din fortid, kan du kontakte Center for seksuel misbrugte, der forkortes CSM via deres hjemmeside: CSM Danmark

Scroll to Top