Imposter syndrome test: Sådan håndteres imposter syndrome

Impostor syndrome, også kendt som impostor phenomenon eller snyd-syndromet, refererer til en psykologisk tilstand, hvor en person, selvom de har opnået succes, føler en dyb indre tvivl på deres evner og præstationer. Impostor syndrome er ikke en officiel psykiatrisk diagnose, men snarere en beskrivelse af en udbredt følelse eller tankegang.

Hvad er impostor syndrome?

Impostor syndrome beskriver den negative selvopfattelse, hvor en person betragter sig selv som en “impostor” eller bedrager, uanset hvor vellykket eller kompetent de egentlig er. Dette fænomen fører ofte til negative tanker og følelser som frygt for fiasko, angst, lavt selvværd og overdreven selvkritik. Mennesker med impostor syndrome er tilbøjelige til at tilskrive deres succes til held eller ydre faktorer snarere end deres egne evner og anstrengelser.

Hvordan opleves det at lide af imposter syndrome?

Individer, der oplever impostor syndrome, har en tendens til at internalisere deres succes som et resultat af held eller eksterne faktorer, snarere end deres egne færdigheder og anstrengelser. De frygter ofte, at de snart vil blive afsløret som inkompetente eller som bedragere, der ikke fortjener deres succes.

Impostor syndrome manifesterer sig gennem en vedvarende selvsaboterende indre dialog, hvor personen undervurderer deres egne præstationer, ignorerer positive tilbagemeldinger og tilskriver eventuelle succeser til eksterne omstændigheder eller held. Denne tilstand kan have negative konsekvenser for ens selvværd, selvtillid og generelle trivsel, og det kan potentielt hæmme ens evne til at udnytte sine fulde potentiale.

Årsager til impostor syndrome

Der er flere faktorer, der kan bidrage til udviklingen af impostor syndrome:

 1. Høje forventninger og perfektionisme: En af de mest almindelige årsager til impostor syndrome er at have urealistisk høje forventninger til ens præstationer. Når en person konstant stræber efter perfektion og føler, at enhver lille fejl er en katastrofe, kan det føre til en vedvarende følelse af at være en bedrager. Selv når præstationerne er imponerende, kan den berørte person føle, at de ikke lever op til deres egne høje standarder.
 2. Mindreværd og selvkritik: Tidligere negative erfaringer, traumer eller opvækst i en konkurrencepræget atmosfære kan føre til lavt selvværd og følelser af mindreværd. Dette kan skabe en tendens til at se negative aspekter af ens præstationer og undervurdere ens egen værdi.
 3. Social sammenligning: Sammenligning med andre kan føre til impostor syndrome, især når man tror, at andre er mere dygtige eller kompetente. Dette kan føre til en negativ selvopfattelse og skabe tvivl om egne evner.
 4. Mangel på ejerskab af succes: Nogle mennesker har svært ved at acceptere, at deres succeser er resultatet af deres eget arbejde og talent. De tilskriver deres præstationer til held eller eksterne faktorer og undervurderer deres egen indsats.
 5. Kulturelle og sociale faktorer: Nogle kulturer og samfund kan fremme præstationsangst og understrege betydningen af ydmyghed. Dette kan føre til en overvurdering af egne mangler og undervurdering af egne præstationer.
 6. Frygt for fiasko: Mennesker med impostor syndrome kan være bange for, at hvis de ikke opretholder en vis præstationsstandard, vil de blive afsløret som inkompetente. Denne frygt kan være overvældende og føre til konstant stress og angst.

Udover disse årsager er det vigtigt at erkende, at Impostor Syndrome ofte er et komplekst resultat af flere faktorer, der interagerer med hinanden. Personen kan have en unik kombination af disse årsager, der bidrager til deres oplevelse af impostor syndrome.

At forstå årsagerne bag impostor syndrome kan hjælpe personer med at identificere og arbejde med deres negative tanke- og adfærdsmønstre. Terapeutisk støtte, selvrefleksion og positiv selvpleje kan være effektive måder at håndtere impostor syndrome på og opnå større selvtillid og trivsel.

Impostor syndrome test

Herunder finder du en selvtest, som du kan bruge til at tjekke om du mon skulle være en af de ramte. For hvert spørgsmål skal du vælge det svar, der bedst beskriver, hvor ofte du føler eller tænker på den beskrevne måde. Brug følgende point, afhængig af hvad du kan svare:

Hvis dit svar er “aldrig” giver det 0 point:

 1. Sjældent
 2. Nogle gange
 3. Ofte
 4. Meget ofte
 • Jeg tvivler ofte på mine evner og kompetencer.
 • Selv når jeg har opnået noget positivt, føler jeg mig stadig som en bedrager.
 • Jeg bekymrer mig for, at andre vil opdage, at jeg ikke er så dygtig, som de tror.
 • Jeg tilskriver min succes til held eller tilfældigheder, snarere end mine egne anstrengelser.
 • Jeg føler mig usikker, når jeg sammenligner mig selv med andre i min branche eller omgangskreds.
 • Jeg er bange for at blive afsløret som inkompetent.
 • Jeg føler ofte, at jeg burde være i stand til at gøre mere, selvom jeg allerede præsterer godt.
 • Jeg ignorerer ofte eller undervurderer mine succeser.
 • Jeg føler mig utilstrækkelig, selv når andre roser mine præstationer.
 • Jeg har svært ved at acceptere ros eller anerkendelse for mit arbejde.

Tæl antallet af point for dine svar:

 • 10-20 point: Du oplever muligvis lejlighedsvis impostor syndrome.
 • 21-30 point: Du har sandsynligvis en moderat oplevelse af impostor syndrome.
 • 31-40 point: Det er sandsynligt, at du ofte oplever impostor syndrome.

Håndtering af impostor syndrome

Her er nogle overskuelige måder at håndtere impostor syndrome på:

Øg Selvbevidsthed: Start med at genkende og identificere de negative tanker og følelser forbundet med impostor syndrome. Vær opmærksom på, hvornår du begynder at tvivle på dig selv eller undervurdere dine præstationer.

Udfordr Negative Tanker: Når du opdager negative tanker, udfordrer du dem aktivt. Spørg dig selv, om disse tanker er baseret på fakta eller blot irrationelle bekymringer. Prøv at finde beviser for dine præstationer og succeser.

Accepter Fejl: Forstå, at fejl er en naturlig del af enhver læringsproces. Accepter, at ingen er perfekte, og at fejl er muligheder for vækst og forbedring.

Lær at Modtage Ros: Arbejd på at acceptere komplimenter og positiv feedback. I stedet for at afskrive dem som held, forsøg at tage dem til efterretning som bevis på din dygtighed og indsats.

Sæt Realistiske Mål: Sæt mål, der er opnåelige og realistiske. Dette kan hjælpe med at reducere frygt for ikke at leve op til for høje forventninger.

Tal om Det: Del dine følelser med venner, familie eller en professionel. At tale om dine bekymringer kan hjælpe med at aflive irrationelle tanker og give dig en ny perspektiv.

Hold en Succesjournal: Skriv dagligt eller ugentligt ned, hvilke succeser du har opnået, store som små. Dette kan hjælpe dig med at se dine præstationer mere objektivt og styrke din selvtillid.

Lær af Andre: Kend, at selv de mest succesrige mennesker har følt impostor syndrome på et tidspunkt. Læs om andres erfaringer og hvordan de har overvundet det.

Udvikl Realistisk Selvopfattelse: Arbejd på at opbygge en mere realistisk og positiv selvopfattelse. Anerkend dine styrker og værdien af din indsats.

Øv Selvkærlighed: Vær venlig over for dig selv. Praktiser selvomsorg og giv dig selv tilladelse til at være menneske med fejl og mangler.

Mentor eller Terapi: Overvej at søge hjælp fra en mentor eller en professionel terapeut. De kan guide dig gennem processen med at håndtere impostor syndrome og udvikle sunde mestringsstrategier.

Gradvis Udfordring: Udfordr dig selv gradvist uden for din komfortzone. Dette kan hjælpe dig med at opbygge selvtillid og bevise for dig selv, at du er i stand til at tackle udfordringer.

Husk, at det at håndtere impostor syndrome er en proces, der tager tid. Vær tålmodig med dig selv og vær åben for at søge støtte, når det er nødvendigt. At arbejde med disse strategier kan hjælpe dig med at opnå en sundere selvopfattelse og en øget følelse af selvværd.

Scroll to Top