Gratis kursus i personlig udvikling

Her på denne side får du et helt gratis kursus i personlig udvikling, som hverken kræver tilmelding eller afgivelse af dine oplysninger. Følg blot vejledningen og bliv klogere på dig selv. Bogmærk hjemmesiden, og kom tilbage for at tjekke, om du nu fik det hele med.
Du kan også læse mere om personlig udvikling her: Personlig udvikling – hvordan kan du udvikle dig selv?

Kursus i personlig udvikling online

I dette gratis kursus i personlig udvikling, vil du få konkrete værktøjer til din udviklingsproces. Du kan vælge at tage et punkt om ugen, om dagen, eller blot vælge de værktøjer du ønsker at prøve af. Meningen er, at du skal integrere de metoder til personlig udvikling som virker for dig, i dit liv – og benytte dem i fremtiden når du ønsker at der skal ske mere end blot det sædvanlige. Efterhånden vil du opleve et mere fokuseret liv, som er styret af dig og ikke omvendt.

God arbejdslyst!

Værktøjer til personlig udvikling

 1. Selvanalyse: Reflekter over dine styrker og svagheder og identificer de områder, hvor du kan forbedre dig. Det kan hjælpe dig med at blive mere opmærksom på dig selv og dine vaner.
 2. Målfastsættelse: Identificer de områder, du gerne vil forbedre, og sæt konkrete mål for, hvad du vil opnå. Det hjælper dig med at fokusere på det, der er vigtigt for dig, og giver dig retning.
 3. Handling: Vælg relevante handlinger og trin, der skal tages for at opnå de mål, du har sat for dig selv.
 4. Tidsstyring: Lær at styre din tid effektivt, så du kan nå dine mål. Prioriter de vigtigste opgaver og undgå tidsspild.
 5. Selvdisciplin: Arbejd på at udvikle din selvdisciplin ved at træne dig selv i at tage ansvar for dine handlinger og overvinde negative vaner og tendenser.
 6. Læring: Stræb efter at lære noget nyt hver dag. Det kan være en ny færdighed, en ny viden eller en ny oplevelse. Det hjælper dig med at udvikle dig og holde din hjerne skarp.
 7. Mental sundhed: Tag dig tid til at tage vare på din mentale sundhed ved at meditere, dyrke motion, læse eller gøre noget, der gør dig glad.
 8. Networking: Netværk med mennesker, der kan hjælpe dig med at nå dine mål, og som kan give dig inspiration og støtte undervejs.

Disse værktøjer kan hjælpe dig med at udvikle dig selv og nå dine mål, men husk at det tager tid og vedholdenhed at opnå varige forbedringer.

Selvanalyse

Her er en vejledning til trin 1 at analysere sig selv:

 1. Find et roligt sted: Find et sted, hvor du kan arbejde uforstyrret og i fred i et stykke tid. Det kan være dit hjem, en park eller et bibliotek – alt efter hvad der fungerer bedst for dig.
 2. Udstyr dig med papir og blyant, så du kan skrive de ting du finder frem til ned.
 3. Tænk over dine styrker: Start med at tænke over dine styrker. Hvad er du god til? Hvad er dine bedste karakteristika? Hvad er det, andre beundrer ved dig?
 4. Identificer dine svagheder: Tænk over dine svagheder. Hvad er dine udfordringer? Hvad er de ting, du har svært ved at håndtere? Hvad er det, du ønsker at forbedre ved dig selv?
 5. Bed om feedback: Bed om feedback fra venner, familie eller kolleger for at få en bedre forståelse af dine styrker og svagheder. Vær åben for deres feedback og brug det til at identificere områder, hvor du kan forbedre dig.
 6. Prioriter områder, hvor du ønsker at forbedre dig: Prioriter de områder, hvor du ønsker at forbedre dig selv. Fokuser på de områder, der vil have den største indvirkning på dit liv og din personlige udvikling.

Ved at følge denne vejledning til selvanalyse kan du blive mere opmærksom på dig selv og dine vaner og identificere områder, hvor du kan forbedre dig selv.

Målfastsættelse

Her er en vejledning til trin 2 At sætte mål:

 1. Find et roligt sted: Find et sted, hvor du kan arbejde uforstyrret og i fred i et stykke tid. Det kan være dit hjem, en park eller et bibliotek – alt efter hvad der fungerer bedst for dig.
 2. Find papiret med dine styrker og svagheder frem.
 3. Lav en liste over dine drømme og ønsker: Start med at lave en liste over de ting, du gerne vil opnå i livet. Det kan være både store og små mål, personlige eller professionelle mål. Det kan også være svagheder fra din tidligere selvanalyse du ønsker at arbejde med.
 4. Prioriter dine mål: Gennemgå din liste og prioriter dine mål efter, hvad der er mest vigtigt for dig lige nu. Tænk over, hvad der vil gøre dig mest tilfreds og lykkelig.
 5. Sæt SMART mål: SMART står for Specifikke, Målbare, Acceptable, Realistiske og Tidsbestemte. Sæt SMART mål for hver af dine prioriterede mål. Dette vil hjælpe dig med at bryde dine mål ned i mindre og mere håndterbare dele, som du kan arbejde på over tid.
 6. Skriv dine mål ned: Skriv dine SMART mål ned på papir eller i en notesbog, så du kan se dem regelmæssigt. Det vil hjælpe dig med at holde dig fokuseret og motiveret.
 7. Lav en handlingsplan: Lav en handlingsplan for hvert af dine SMART mål. Overvej, hvad du skal gøre for at nå hvert mål, og planlæg dine skridt i mindre delmål, der fører dig mod dit endelige mål.
 8. Tildel deadlines: Tildel deadlines til hver af dine delmål og til dit endelige mål. Dette vil hjælpe dig med at holde dig på sporet og undgå at miste momentum.
 9. Inddrag andre: Fortæl andre om dine mål, så de kan støtte dig og holde dig ansvarlig. At diskutere sine mål med mennesker man stoler på, er også en rig mulighed for at få nye vinkler på emner og udviklingspotentialer.
 10. Evaluer og justér: Evaluér dine fremskridt regelmæssigt og justér din handlingsplan og deadlines efter behov. Vær ikke bange for at justere dine mål, hvis du finder ud af, at de ikke længere passer til dine behov eller ønsker.

Ved at følge denne vejledning til målfastsættelse kan du begynde at arbejde på at udvikle dig selv og nå dine personlige mål. Husk, at det tager tid og vedholdenhed at opnå varige forbedringer, så vær tålmodig og hold fast ved dine mål.

Handling

Trin 3 handlinger der kan opnå dine mål:

Det er umuligt for mig at sige konkret hvad dine handlinger er, men jeg kan hjælpe dig med at tænke over hvilke handlinger du selv skal definere. En pointe ved dette punkt er også, at jo mere du tænker over dine handlinger, jo mere bevidst bliver du om hvad du gør, og jo mere kan du vælge det til. Ved at bliver ved at foretage en handling, kan den til sidst udvikle sig til at blive en vane – og det er et mål for os. Ved at integrere en handling i dit liv, kan du nemlig nå et nyt stadie, hvorfra du kan bevæge dig imod et endnu mere bevidst liv.

 1. Gennemgå dine mål: Start med at gennemgå de mål, du har sat for dig selv i trin 2. Overvej, hvad du skal gøre for at nå hvert mål, og skriv det ned.
 2. Identificer handlinger: Identificer de handlinger, du kan tage for at nå hvert af dine mål. Disse handlinger kan være små eller store, og kan omfatte at opbygge nye færdigheder, forbedre eksisterende færdigheder, lære nye vaner eller ændre eksisterende vaner.
 3. Vælg de mest relevante handlinger: Vælg de handlinger, der er mest relevante for at nå hvert mål. Fokuser på handlinger, der vil have den største indvirkning på dine mål.
 4. Planlæg dine handlinger: Planlæg, hvordan du vil udføre dine handlinger. Lav en tidsplan eller kalender for at sikre, at du har tid til at udføre dine handlinger.
 5. Gør handlingerne til en vane: Gør dine handlinger til en vane ved at gentage dem regelmæssigt. Jo mere du gentager handlingerne, jo mere vil de blive en del af din daglige rutine.
 6. Evaluer og justér: Evaluér dine fremskridt regelmæssigt og justér dine handlinger efter behov. Vær ikke bange for at ændre din plan, hvis du finder ud af, at det ikke fungerer for dig.

Ved at identificere de handlinger, der skal tages, kan du tage små skridt hver dag mod at nå dine mål.

Tidsstyring

Trin 4: Forbedring af tidsstyring. Her er en vejledning til at hjælpe dig med at forbedre din tidsstyring og dermed din personlige udvikling:

 1. Identificer dine tidsspildere: Start med at identificere dine tidsspildere. Disse kan omfatte distraktioner som sociale medier, telefonopkald, e-mails eller andre aktiviteter, der tager tid fra dine opgaver.
 2. Prioriter dine opgaver: Prioriter dine opgaver baseret på deres vigtighed og deadline. Skriv en to-do-liste eller opgaveliste og tildel en prioritet til hver opgave.
 3. Planlæg din dag: Planlæg din dag ved at opdele den i blokke af tid og tildele en opgave til hver blok. Sørg for at inkludere tid til pauser og eventuelle uforudsete opgaver.
 4. Brug teknologien: Brug teknologi som f.eks. kalendere eller apps til at holde styr på dine opgaver og deadlines. Det kan også hjælpe med at reducere distraktioner ved at slå notifikationer fra.
 5. Hold dig motiveret: Hold dig motiveret ved at sætte realistiske mål til dagen og belønne dig selv, når du når dem.
 6. Evaluer og justér: Evaluer din tidsstyring regelmæssigt og justér din plan efter behov. Vær ikke bange for at ændre din plan, hvis du finder ud af, at det ikke fungerer for dig.

Ved at forbedre din tidsstyring kan du optimere din daglige produktivitet og reducere stress og frustration. Det kan hjælpe dig med at opnå dine mål og skabe mere tid til at fokusere på din personlige udvikling.

Selvdisciplin

Selvdisciplin er evnen til at modstå fristelser, udskyde tilfredsstillelse og arbejde mod langsigtede mål. Her er en vejledning til at hjælpe dig med at udvikle selvdisciplin:

 1. Identificer områder, hvor du mangler selvdisciplin: Start med at identificere områder i dit liv, hvor du mangler selvdisciplin. Det kan omfatte spisning, motion, arbejde, tid på sociale medier eller andre områder, hvor du føler dig svag.
 2. Sæt realistiske mål: Sæt realistiske mål for dig selv, der kræver selvdisciplin. Vær specifik om, hvad du ønsker at opnå, og hvorfor det er vigtigt for dig.
 3. Skab en plan: Lav en plan for, hvordan du vil nå dine mål. Planlæg, hvad du skal gøre, og hvornår du skal gøre det. Sørg for at inkludere belønninger for at holde dig motiveret.
 4. Øv dig i selvdisciplin: Øv dig i selvdisciplin ved at starte med små skridt og gradvist øge vanskeligheden. Modstå fristelser, udskyd tilfredsstillelse og arbejd mod dine langsigtede mål.
 5. Hold dig motiveret: Hold dig motiveret ved at fokusere på de positive resultater af din selvdisciplin og belønne dig selv for dine fremskridt. Brug også sociale støttesystemer, såsom familie og venner, til at holde dig motiveret og ansvarlig.
 6. Evaluer og justér: Evaluér din selvdisciplin regelmæssigt og justér din plan efter behov. Vær ikke bange for at ændre din plan, hvis du finder ud af, at det ikke fungerer for dig.

Ved at udvikle selvdisciplin kan du øge din evne til at nå dine mål og opnå større succes i dit personlige og professionelle liv. Det kræver imidlertid vedholdenhed og tålmodighed, men det er en færdighed, der kan læres og forbedres med øvelse.

Læring

Trin 6 i personlig udviklings kurset er at fokusere på læring og fortsat udvikling. Læring kan hjælpe dig med at udvide dine evner og viden, hvilket kan føre til større succes i dit personlige og professionelle liv. Her er en vejledning til at hjælpe dig med at fokusere på læring og fortsat udvikling:

 1. Identificer dit område for læring: Identificer et område, hvor du ønsker at lære mere eller forbedre dine færdigheder. Det kan være inden for dit arbejdsfelt, en hobby eller personlig udvikling.
 2. Sæt mål: Sæt realistiske mål for, hvad du vil opnå med din læring. Det kan være at lære en ny færdighed, forbedre en eksisterende færdighed eller blive mere vidende om et bestemt emne.
 3. Opret en plan: Opret en plan for, hvordan du vil nå dine mål. Planlæg, hvad du skal lære, hvordan du vil lære det, og hvornår du vil lære det.
 4. Find ressourcer: Find ressourcer til at hjælpe dig med din læring. Dette kan omfatte bøger, kurser, mentorer eller online ressourcer.
 5. Øv dig: Øv dig i det, du har lært. Prøv at anvende det i praksis, og sørg for at modtage feedback fra andre for at forbedre dine færdigheder.
 6. Evaluer og justér: Evaluér din læring og justér din plan efter behov. Hvis du finder ud af, at du har brug for mere tid eller ressourcer til at lære, så justér din plan.
 7. Fortsæt med at lære: Fortsæt med at lære og forbedre dine færdigheder. Det kan hjælpe dig med at vokse som person og nå dine mål.

Ved at fokusere på læring og fortsat udvikling kan du øge dine evner og viden og nå større succes i dit liv. Det kræver imidlertid dedikation og tålmodighed, men det er en indsats, der kan give store belønninger.

Mental sundhed

Trin 7 handler om at tage ansvar for sin mentale sundhed. Mental sundhed er en vigtig del af personlig udvikling. Det handler om at have en nogenlunde positiv tilgang til livet og være i stand til at håndtere udfordringer og stress på en sund måde. Her er en vejledning til at opretholde og forbedre din mentale sundhed:

 1. Anerkend dine følelser: Anerkend og accepter dine følelser, uanset om de er positive eller negative. Lad dig ikke friste til at undertrykke eller benægte dine følelser.
 2. Prioriter søvn: Prioriter en god nattesøvn. Sørg for at få 7-8 timers søvn hver nat, og undgå at bruge din mobiltelefon eller se fjernsyn lige før sengetid.
 3. Spis sundt: Spis sundt og varieret. Sørg for at få nok vitaminer, mineraler og næringsstoffer i din kost.
 4. Dyrk motion: Dyrk motion regelmæssigt. Fysisk aktivitet kan hjælpe med at reducere stress og angst samt forbedre dit humør.
 5. Lav mindfulness-øvelser: Praktiser mindfulness: Praktiser mindfulness, som kan hjælpe dig med at reducere stress og øge din evne til at være til stede i øjeblikket. Det kan omfatte meditation, yoga eller en daglig refleksionspraksis.
 6. Prioriter selvpleje: Giv dig selv tid og plads til at pleje dine egne behov. Det kan omfatte at få tilstrækkelig søvn, spise sundt, dyrke motion og deltage i aktiviteter, der bringer dig glæde.
 7. Opret sunde relationer: Opret sunde relationer med familie, venner og kolleger. Giv og modtag støtte, og sørg for at udtrykke dine følelser og behov på en sund måde.
 8. Håndter stress: Lær at håndtere stress ved at identificere kilder til stress og udvikle sunde coping-strategier, såsom motion, meditation eller terapi.
 9. Lær at sige nej: Lær at sige nej til opgaver og ansvar, der kan overskride dine grænser og forårsage stress.
 10. Dyrk positive tanker: Dyrk positive tanker og holdninger ved at fokusere på det positive og være taknemmelig for de ting, du har i livet.
 11. Søg hjælp, hvis det er nødvendigt: Hvis du oplever alvorlige mentale sundhedsproblemer, skal du søge professionel hjælp. Det kan omfatte at tale med en terapeut eller psykolog eller deltage i en støttegruppe.

Ved at prioritere din mentale sundhed kan du øge din evne til at håndtere udfordringer og opnå større trivsel i dit liv. Det kræver imidlertid bevidst indsats og vedholdenhed, men det er en indsats, der kan give store belønninger.

Networking

Networking kan være en vigtig del af personlig udvikling, da det kan hjælpe dig med at opbygge forbindelser og muligheder, der kan føre til personlig og professionel vækst. Networking er den sidste del af dette kursus i denne omgang.

Her er nogle trin til at opbygge et stærkt netværk:

 1. Identificer dine mål: Identificer dine karrieremål og hvad du ønsker at opnå gennem networking.
 2. Identificer din målgruppe: Identificer den gruppe af mennesker, der kan hjælpe dig med at opnå dine mål. Dette kan omfatte kolleger, tidligere medarbejdere, venner og endda fremmede, du møder til networking arrangementer.
 3. Gør dig klar: Forbered dig til at netværke ved at have en klar elevator tale, dit visitkort og eventuelle spørgsmål, du vil stille til de mennesker, du møder.
 4. Deltag i netværksbegivenheder: Deltag i netværksbegivenheder, konferencer eller seminarer, hvor du kan møde mennesker, der arbejder i din branche eller relaterede områder.
 5. Find netværksmuligheder: Identificer relevante netværksmuligheder, såsom brancheorganisationer, faglige grupper, online fora og sociale medieplatforme.
 6. Introducér dig selv: Når du deltager i netværksbegivenheder eller -møder, skal du introducere dig selv og indlede samtaler med nye mennesker.
 7. Opbyg relationer: Opbyg stærke relationer ved at lytte til andre, vise interesse og tilbyde hjælp og støtte, når det er relevant.
 8. Hold kontakten: Efter møder eller begivenheder, skal du følge op med de mennesker, du har mødt, og hold kontakten med dem. Dette kan omfatte at sende en e-mail, ringe eller mødes over en kop kaffe.
 9. Vær autentisk: Vær autentisk i dine relationer og opbyg tillid ved at være åben og ærlig om dine styrker og svagheder.
 10. Tænk langsigtet: Tænk langsigtet i dit netværk ved at opbygge relationer, der kan vare i mange år og åbne døre til nye muligheder i fremtiden.
 11. Vær engageret: Vær aktiv i netværket ved at deltage i begivenheder, bidrage til diskussioner og tilbyde dine evner og ressourcer til andre.
 12. Vær tålmodig: Opbygning af et netværk tager tid og kræver vedholdenhed. Vær tålmodig og fortsæt med at opbygge relationer og engagere dig i netværket.
 13. Tænk langsigtet: Tænk langsigtet i dit netværk ved at opbygge relationer, der kan vare i mange år og åbne døre til nye muligheder i fremtiden.

Ved at være aktiv i dit netværk kan du åbne døre til nye muligheder og skabe værdifulde relationer i dit personlige og professionelle liv. Det kræver imidlertid en bevidst indsats og tålmodighed, men det kan betale sig i det lange løb.

Scroll to Top