Grader af narcissisme

Narcissisme findes på en kontinuerlig skala, hvor graderne kan variere fra milde narcissistiske træk til en mere alvorlig narcissistisk personlighedsforstyrrelse.

Eksempler på grader af narcissisme

I den milde ende af spektret har en person med narcissistiske træk ofte en overdreven selvopfattelse og fokuserer meget på at blive beundret af andre. De kan have et behov for konstant opmærksomhed og ros, og de kan eksempelvis være meget optaget af deres egen succes og udseende. Selvom de kan være krævende og manipulerende i deres interaktioner, er deres adfærd ofte mere håndterbar og har mindre indvirkning på deres sociale relationer.

I den mere alvorlige ende af spektret finder vi personer med narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Disse individer udviser et dybtgående mønster af grandiositet, manglende empati og en stærk trang til magt og kontrol. De har en overdreven selvfølelse, og de forventer konstant beundring og bekræftelse fra andre. De kan være stærkt manipulerende, udnyttende og har ofte svært ved at opretholde stabile relationer. Deres adfærd kan være mere ødelæggende og have en betydelig indvirkning på deres omgivelser.

Narcissisme symptomer afhængig af hvor narcissistisk personen er

Nedenstående eksempler illustrerer, hvordan symptomerne på narcissisme kan variere i grad afhængigt af graden af narcissisme:

 1. Selvcentrering:
  • Mindre grad: Har en tendens til at tale meget om sig selv og sine egne oplevelser uden at tage meget hensyn til andres perspektiver.
  • Større grad: Dominerer samtaler konstant og afbryder ofte andre for at bringe fokus tilbage på sig selv.
 2. Grandiositet:
  • Mindre grad: Har en nogenlunde følelse af egen værdi, og udviser kun lidt arrogance eller overvurdering af egne evner.
  • Større grad: Betragter sig selv som helt exceptionel og bedre end alle andre. Påstår at have usædvanlige talenter eller evner uden reel grund.
 3. Krav om beundring:
  • Mindre grad: Ønsker lejlighedsvis anerkendelse og ros fra andre, men kan håndtere manglen på opmærksomhed uden at blive forstyrret.
  • Større grad: Kræver konstant beundring og bekræftelse fra andre. Bliver frustreret eller vred, hvis de ikke modtager den ønskede opmærksomhed.
 4. Empati:
  • Mindre grad: Viser lejlighedsvis interesse for andres følelser, selvom de måske ikke altid er i stand til at forstå dem fuldt ud.
  • Større grad: Mangler generelt empati og er ude af stand til at sætte sig i andres sted. Viser kun interesse for andre, når det tjener deres egne formål.
 5. Udnyttelse af andre:
  • Mindre grad: Kan udnytte andre lejlighedsvis, men er også i stand til at være omsorgsfuld og tage hensyn til andres behov.
  • Større grad: Udnytter andre systematisk for egen vinding uden at vise nogen form for samvittighed eller skyldfølelse.
 6. Grænser:
  • Mindre grad: Respekterer generelt andres grænser og accepterer feedback og kritik uden at blive defensiv.
  • Større grad: Ignorerer konsekvent andres grænser og er ikke modtagelig for feedback. Kan blive vred eller fornærmet, hvis nogen udfordrer eller kritiserer dem.

Scroll to Top