Personlighedstyper: 5 faktor personlighedstræks model

Personlighedstræk

Gennetik og miljø står for ca. 50% af vores personlighedstype. Med alderen sker der en lille ændring af personlighedstypen, men som udgangspunkt har man sin personlighed hele livet.

I denne model deles mennesker op i 5 personlighedstræk, som kan forklare noget grundlæggende ved alle. På engelsk kan man benytte akronymet OCEAN (Open, Conscientious, Extroversion, Agreeableness, neuroticisme) for at huske de fem personlghedstræk fra hinanden.

1. Open – Åbenhed (overfor oplevelser)

Når man har denne komponent i sin personlighed, er man ofte succesfuld og tilfreds med livet. Det er svært at tillære sig træk fra åbenhed, men at beskæftige sig med kunst kan dog gøre en forskel.

 • insigt
 • Kreativitet
 • Innovative
 • Holder af skønhed
 • Filosofiske
 • Mærker deres følelser
 • Sansende
 • intellektuelt nysgerrige
 • Sætter pris på kunst
 • Abstrakt tænkning
 • Uddannelse vægtes højt
 • Fantasier fylder
 • Holder ikke af rutiner
 • Bliver ofte ledere

Når åbenheden går for vidt

 1. Falder ved siden af samfundet
 2. Svært ved forhold med andre mennesker
 3. For mange fantasier, så produktivitet bliver lav

Den modsatte personlighed af åben

 • Hader ændringer
 • Ufleksibel
 • Lav tolerance overfor ideer
 • Tænker ikke abstrakt
 • Lever bedst med rutiner
 • Mærker ikke følelser

2. Conscientious – Samvitighedsfuld

Et højt niveau af samvittighedsfuldhed virker godt, men det kan også tage overhånd. Mennesker med en samvittighedsfuld personlighed har følgende positive egenskaber:

 • Impulskontrol
 • Planlægger grundigt
 • Prioriterer
 • Analyserer
 • Detaljeorienterede
 • Pålidelig
 • Gode medarbejdere
 • Succesfulde
 • Selvdisiplin
 • Klarer sig godt i skolen
 • Tænker meget før de handler
 • Empatisk
 • Går op i deres udseende
 • Rydder op efter sig

Bagsiden, når samvittigheden tager overhånd

 • Eftergivende
 • Ekstrovert
 • Går for meget op i hvad andre tænker
 • OCD
 • Perfektionistisk
 • Har svært ved at konkluderer på analyse
 • Svært ved at træffe beslutninger

Den modsatte personlighed af samvittighedsfuld

 • Uempatisk
 • Uden impulskontrol
 • Roderi

3. Extroversion – udadvendthed

Mennesker med høj eller lav udadvendthed kan øve sig i det modsatte. I samfundet ses ekstroverte som ideal. Egenskaberne ved dette personlighedstræk er:

 • Får energi fra sociale
 • Centrum for opmærksomhed
 • Taler før de tænker
 • Ikke mange tætte venner, men mange bekendtskaber
 • Kan godt tænke dybere, men det er vanskeligt
 • Tåler mange lys og lyde (stimulering)
 • Kan tænke dybt

Når udadvendtheden går for vidt

 • Overfladisk
 • Hul indeni

De modsatte egenskaber – Introvert

 • Sky
 • Genert (angst)
 • Tænker dybt
 • Udtrættes af overstimulation
 • Ikke så aktive på sociale medier
 • Kan godt øve sig i at være mere social
 • Kold
 • Uvenlig

4. Agreeableness – Venlighed

Der er både fordele og ulemper ved at have den imødekommende personlighed:

 • Samarbejdsvillig
 • Imødekommende
 • Interesserer sig for andre
 • Empatiske
 • Finder kompromisser
 • Er venlig
 • Har svært ved at sige nej
 • Fremstår ikke så kompetente (men er det måske)
 • Har ikke så meget succes
 • Er ikke gode ledere, fordi de vil være venner med alle

Når venligheden går for vidt

 • Konform
 • Spiller med
 • Konfliktsky
 • Ikke assertiv
 • Tager ikke ansvar

Den modsatte personlighed – Uimødekommende

 • Uvenskabelige
 • Mistroiske
 • Færre, men tætte venner
 • Træffer færre, men bedre beslutninger
 • Gode videnskabsmænd
 • Minim´pulerende
 • Konkurrence

5. Neuroticism – Neurotisisme

Neurotiske personlighedstræk kan mindske med alderen. Egenskaberne ved dette personlighedstræk er:

 • Humørsvingninger
 • Oplever følelser stærkt
 • Grubler
 • Angst
 • Fjendtlig
 • Reagerer negativt mod modstand
 • Lav selvtillid
 • Er i risiko for sygdom (fysisk/psykisk)
 • Er i fare for misbrug

Det modsatte personlighedstræk af neurotisme

 • Stabil
 • Afslappet
 • Føler færre negative følelser
 • Er tit ekstroverte
 • Kan blive urealistisk over-positive

Overraskende sammenhænge mellem personlighedstræk

Her egnemgås hvilke personlighedstræk der kan medføre opførsel

Grov ledelsesstilFor høj samvittighedsfuldhed (de for høje standdarder går ud over andre)
Videnskabelig karriereLav udadvendthed + lav venlighed
RisikoadfærdHøj åbenhed + lav samvittighed + høj udadvendthed +høj venlighed + lav nerotisme
Dårlige lederevnerFor høj venlighed
EntreprenørHøj åbenhed + høj samvittighed + lav venlighed

Scroll to Top