Narcissistic:

“Narcissistic” betyder på dansk “narcissistisk,” hvilket refererer til en person, der har en overdreven og selvoptaget besættelse af sig selv og sit eget ego.

I denne artikel gennemgås de engelske termer. Ønsker du mere viden om narcissisme og hvordan du beskytter dig imod andres narcissistiske træk, så se alle artikler i emnet narcissisme.

Narcissistic personality disorder

Narcissistic Personality Disorder (NPD) er en psykisk lidelse (på dansk narcissistisk personlighedsforstyrrelse eller struktur), der karakteriseres ved et overdrevent og patologisk behov for beundring, en opblæst følelse af egen betydning og manglende empati over for andre. Personer med NPD har en overbevisning om, at de er unikke, ekstraordinære og berettigede til særbehandling.

De søger konstant beundring og ros fra andre og har en tendens til at udnytte andre for at opnå personlige mål. Manglen på empati gør det svært for dem at forstå eller tage hensyn til andres følelser og behov. De er ofte præget af grandiose fantasier om ubegrænset succes, magt, skønhed eller ideel kærlighed.

Narcissister har en tendens til at reagere ekstremt følsomt på kritik og kan have svært ved at håndtere modgang eller afvisning. De er også tilbøjelige til at udvise arrogant og nedladende adfærd over for andre, da de betragter sig selv som overlegne.

Selvom nogle træk af narcissisme kan være almindelige, bliver det betragtet som en personlighedsforstyrrelse, når disse træk er stærkt udtalte og forårsager betydelige vanskeligheder i en persons funktion og relationer. Terapi, såsom kognitiv adfærdsterapi, kan være nyttig til at arbejde med de underliggende mekanismer og trækkene ved NPD og styrke personens evne til at opretholde sundere interpersonelle relationer.

Narcissistic abuse

“Narcissistic abuse” på dansk refererer til “narcissistisk misbrug.” Det er en type af følelsesmæssigt, psykologisk og/eller fysisk misbrug, der udføres af en person med narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) eller stærke narcissistiske træk. Narcissistisk misbrug indebærer typisk manipulation, nedbrydning af offerets selvværd, kontrol, og udnyttelse af andre for at tilfredsstille den narcissistiske persons egne behov og ønsker.

Narcissistisk misbrug kan være meget skadeligt for ofret, da det kan føre til følelsesmæssig traume, lavt selvværd, angst, depression og andre psykologiske konsekvenser. Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på narcissistisk misbrug og søge hjælp og støtte, hvis man befinder sig i en sådan situation.

Narcissistic traits

“Narcissistic traits” refererer til træk eller karakteristika, der er forbundet med narcissistisk personlighedsforstyrrelse (NPD) eller narcissistiske tendenser. Disse træk er typisk observeret hos personer, der har en overdreven og selvoptaget fokusering på sig selv og deres egne behov, og som mangler empati for andre.

Nogle almindelige narcissistiske træk inkluderer:

  1. Grandiosity: En overdreven følelse af egen betydning og en opfattelse af at være unik og bedre end andre.
  2. Behov for beundring: En konstant trang til ros, anerkendelse og beundring fra andre.
  3. Manglende empati: Svært ved at forstå eller tage hensyn til andres følelser og behov.
  4. Udnyttelse af andre: En tendens til at udnytte og manipulere andre for personlig gevinst.
  5. Manglende ansvarlighed: Vanskeligheder med at tage ansvar for egne handlinger eller fejl.
  6. Misundelse af andre: Følelse af jalousi og misundelse over andres succes og lykke.
  7. Arrogance og nedladende adfærd: En tendens til at optræde overlegent og nedgøre andre.

Ikke alle der viser nogle af disse træk, har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. NPD kræver en vedvarende tilstedeværelse af disse træk, der forårsager betydelige vanskeligheder i en persons liv og relationer.

Scroll to Top