Narcissisme symptomer: 13 tegn på narcissisme

Når du læser denne liste over narcissisme symptomer, så husk på at der findes grader af narcissisme. Det vil altså være sådan, at en person kan udvise symptomet i ingen, svag eller svær grad, men stadig godt kan have en større eller mindre narcissistisk forstyrrelse.

Se også Covert narcissist: 10 tegn på sårbar narcissistisk partner

1. Overdreven selvopfattelse og selvcentrering

En person med narcissistisk forstyrrelse har en oppustet opfattelse af sin egen betydning og vil ofte overvurdere sine egne evner og præstationer. De vil have en tendens til at fokusere primært på deres egne behov, ønsker og interesser og ikke tænke på andres.

2. Behov for konstant beundring og bekræftelse fra andre

Narcissister er afhængige af ekstern beundring og ros for at opretholde deres selvopfattelse. De vil søge konstant opmærksomhed og bekræftelse fra andre mennesker og kan blive frustrerede eller sårede, hvis de ikke modtager den ønskede opmærksomhed. Hvis et andet menneske er i centrum, kan de blive meget utilpas, selv søge opmærksomhed, eller forsøge at nedgøre personen der er i fokus.

3. Manglende evne til at sætte sig i andres sted eller vise empati

Et af de mest karakteristiske træk ved narcissister er deres manglende evne til at forstå eller tage hensyn til andres følelser, perspektiver og behov. De har ofte svært ved at udvise empati og kan virke ligeglade eller afvisende over for andres lidelser eller bekymringer. Nogle kan lære sig en påtaget “empati”, så de uden at føle det tager hensyn til andre – for ikke selv at fremstå i et dårligt lys.

4. Udnyttelse af andre for egen vindings skyld

Narcissister kan udvise manipulerende adfærd og udnytte andre mennesker for at opnå deres egne mål. De kan være villige til at bruge andre uden at vise nogen form for skyld eller anger, og de kan have svært ved at opretholde ægte og gensidige relationer.

5. Arrogant og nedladende attitude overfor andre

Narcissister har ofte en overdreven opfattelse af deres egen betydning og kan udvise en holdning præget af arrogance og nedladenhed over for andre. De kan se ned på andre mennesker og vise mangel på respekt eller anerkendelse for andres evner eller præstationer.

6. En konstant stræben efter magt, kontrol og succes

Narcissister har en stærk trang til at opnå magt, kontrol og succes. De vil ofte stræbe efter at være i førersædet, dominere situationer og være centrum for opmærksomheden. De kan være besat af tanker om ubegrænset succes, skønhed eller genialitet.

7. Svært ved at opretholde dybe og meningsfulde relationer

På grund af deres egoistiske og udnyttende adfærd kan narcissister have svært ved at opretholde dybe og meningsfulde relationer. De kan have overfladiske forbindelser, hvor de primært er interesserede i at få deres egne behov opfyldt og mangler evnen til at opbygge gensidig tillid og intimitet.

8. Fantaserer om ubegrænset succes, skønhed eller genialitet

Narcissister har en tendens til at fantasere om eller overdrive deres egne præstationer, evner og udseende. De kan have urealistiske forventninger til deres fremtidige succes og kan blive frustrerede eller vrede, hvis virkeligheden ikke lever op til deres fantasier.

9. Jalousi og misundelse over andres succes eller opmærksomhed

Selvom narcissister ofte søger beundring og opmærksomhed fra andre, kan de samtidig opleve jalousi og misundelse over andres succes eller opmærksomhed. De har svært ved at håndtere, at andre får anerkendelse og opmærksomhed, og de kan forsøge at underminere eller nedgøre andres præstationer.

10. Manglende ansvarstagen for egne fejl eller mangler

Narcissister har ofte svært ved at tage ansvar for deres egne fejl eller mangler. De vil typisk forsøge at undgå skyld eller ansvar og kan skyde skylden på andre eller rationalisere deres eget ansvar i en given situation.

11. Reagerer aggressivt eller sårende, hvis kritiseret eller ignoreret

Narcissister kan have en tendens til at reagere voldsomt eller sårende, hvis de bliver kritiseret eller ignoreret. De har svært ved at håndtere kritik og kan blive vrede, nedgøre eller afvise dem, der ikke giver dem den ønskede opmærksomhed eller beundring.

12. Overdriver egne præstationer og talenter

En anden karakteristisk adfærd hos narcissister er deres tendens til at overdrive deres egne præstationer og talenter. De kan prale og opretholde en urealistisk opfattelse af deres egne evner for at opnå anerkendelse og beundring fra andre.

13. Problemer med at holde sig til sandheden

Narcissister har ofte betydelige vanskeligheder med at holde sig til sandheden. Sandheden er noget, de kan forme og manipulere for at fremstille sig selv i det bedste lys og beskytte deres skrøbelige selvopfattelse. Løgne og forvanskning af fakta er almindelige træk ved narcissister, da de forsøger at opretholde illusionen om deres overlegenhed og uovertrufne succes.

Narcissister er tilbøjelige til at overdrive deres præstationer og resultater, prale af uvirkelige erobringer og opdigte historier om deres succes. De er i stand til at manipulere sandheden for at imponere andre og opnå beundring og anerkendelse. De bruger løgne som et middel til at fremstå mere imponerende og vigtige end de egentlig er.

Når de konfronteres med sandheden eller stillet til ansvar for deres løgne, reagerer narcissister ofte defensivt og benægter ansvar. De kan forsøge at skifte skylden eller manipulere situationen for at undgå at skulle stå til regnskab for deres handlinger. For dem er det vigtigere at bevare deres selvopfattelse af perfektion og overlegenhed end at erkende sandheden.

Casestudie af narcissisme symptomer

Peter, en 35-årig forretningsmand, var kendt for sin imponerende succes og velstand. Bag hans polerede facade gemte der sig dog en dybt narcissistisk personlighed, som havde en dybtgående indvirkning på hans interaktioner med andre mennesker.

En typisk dag på kontoret begyndte med Peters ankomst, hvor han straks krævede opmærksomhed og beundring fra sine kolleger. Han var altid den første til at indlede samtaler og dominere diskussionerne med sine egne præstationer og erobringer. Peter nød at høre sit eget ekko og se beundrende blikke rettet mod ham.

Hans kolleger var altid opmærksomme på Peters behov for bekræftelse og forsøgte instinktivt at give ham det han søgte. De vidste, at en forkert kommentar eller kritik kunne udløse hans vrede og nedgørende kommentarer. For dem var det ofte nemmere at indordne sig end at udfordre hans skrøbelige selvopfattelse.

En dag skulle teamet præsentere et nyt projekt for virksomhedens ledelse. Peter havde været den primære drivkraft bag projektet og forventede at blive hyldet for sin indsats. Da præsentationen gik i gang, blev han irriteret over, at andre teammedlemmer fik anerkendelse for deres bidrag. Han følte sig overset og mindre værdsat.

Da han ikke kunne tolerere denne fornærmelse mod hans ego, begyndte Peter at underminere andres præstationer under præsentationen. Han nedgjorde deres ideer og påpegede deres fejl for at sikre, at hans egen rolle og betydning blev understreget. I øjeblikket følte Peter sig tilfreds med at have genskabt balancen i styrkeforholdet.

På trods af sin succes og anerkendelse oplevede Peter en dyb følelsesmæssig ensomhed. Han havde sjældent ægte forbindelser med andre mennesker, fordi han primært så dem som redskaber til at opnå sine egne mål. Han manglede evnen til at føle dyb empati eller sætte sig i andres sted, hvilket gjorde det vanskeligt for ham at opbygge meningsfulde relationer.

Peters pårørende og nære kolleger oplevede også de destruktive konsekvenser af hans narcissisme. De følte sig ofte utilstrækkelige og overset, da Peters behov altid var i fokus. Han udnyttede deres loyalitet og brugte dem som beundrende publikum i sin egen personlige teaterforestilling.

De pårørende og kolleger, der havde modet til at konfrontere Peter med hans adfærd, blev ofte mødt med vrede og en afvisning af enhver kritik. Han var ude af stand til at erkende sin egen fejltagelse eller at se, hvordan hans handlinger påvirkede andre.

Selvom Peter fortsatte med at klatre op ad karrierestigen og opnå materiel succes, var hans indre verden en labyrint af følelsesmæssig tomhed og afhængighed af ekstern bekræftelse.

Scroll to Top